Työpaikkailmoitus: Kolme tiedesihteeriä ja viestinnän asiantuntija Suomen ilmastopaneelille

Suomen ilmastopaneelin sihteeristöön haetaan kolmea tiedesihteeriä ja viestinnän asiantuntijaa. Tule edistämään tieteeseen pohjautuvaa päätöksentekoa ilmastonmuutoksen torjumisessa ja sopeutumisessa!

Tiedesihteeri (kolme tehtävää)

Tiedesihteerinä osallistut selvitys- ja valmistelutyöhön, jolla vahvistetaan Ilmastopaneelin tieteeseen pohjaavaa työtä. Haettavien tiedesihteerien vastuualueet ovat:

(1) ilmastopolitiikan tavoitteiden arviointiin liittyvät päästölaskenta ja tiedonhankinta
(2) ilmastopolitiikan ajankohtaisten kansainvälisten asioiden seuranta ja valmistelu erityisesti
EU:n näkökulmasta
(3) julkaisutoiminta, sidosryhmäyhteistyö ja viestinnän tukeminen.

Olet osana ilmastopaneelin sihteeristöä, johon kuuluu kaksi muuta tiedesihteeriä ja viestintäasiantuntija. Teet muiden tiedesihteerien tavoin ilmastopolitiikan ajankohtaisten asioiden seurantaa, lausuntojen valmistelua ja osallistut ilmastopaneelin hankkeisiin niin sovittaessa.

Tiedesihteerien tehtävänä on osallistua sihteeristön viikoittaisiin kokouksiin ja ilmastopaneelin juoksevien asioiden hoitoon, erityisesti lausuntovalmistelujen ja taustaselvitysten osalta. Tiedesihteerit ylläpitävät ilmastopolitiikan vuosikelloa ilmastopaneelin työmäärän ennakoimiseksi.

Tiedesihteeri edustaa tarvittaessa Ilmastopaneelia erilaisissa sidosryhmätilaisuuksissa ja muissa yhteyksissä. Paneelin tilaisuuksien ja työryhmien tilaisuuksien järjestäminen kuuluu tiedesihteerien tehtävään yhdessä koordinaattorin ja viestinnän kanssa. Olet myös valmis hoitamaan kiertävää sihteeristön koordinointitehtävää, joka painottuu etenkin paneelin sihteeristön viikoittaisten kokousten järjestämiseen ja tehtävien koordinointiin. Tiedesihteereillä voi olla myös erikseen nimettyjä vastuualueita edellä esitettyjen lisäksi.

Viestinnän asiantuntija

Viestinnän asiantuntijana vastaat ilmastopaneelin viestinnän strategisesta suunnittelusta, toimeenpanosta, seurannasta ja kehittämisestä. Luot ja kehität paneelin viestintästrategiaa sekä -suunnitelmia. Valmennat ja tuet panelisteja sekä muita ilmastopaneelin tehtäviin kytkeytyviä tutkijoita hankkeiden viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa.

Vastaat media-, sidosryhmä- ja vaikuttajaviestinnän suunnittelusta. Seuraat ajankohtaista media- ja somekeskustelua ja pidät paneelin puheenjohtajiston sekä sihteeristön ajan tasalla ilmastopaneelia koskevista keskusteluista. Lisäksi toteutat yhdessä muun ilmastopaneelin sihteeristön kanssa sosiaalisen median viestintää ja ylläpidät verkkosivuja. Saatat myös tehdä pieniä taittotöitä tai vastaat taittotöiden hankkimisesta ulkoisilta kumppaneilta. Huolehdit myös viestinnän budjetoinnista. Lisäksi sinulla on mahdollisuus kehittää tehtävänkuvaasi.

Suomen ilmastopaneeli

Ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Se antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon ja vahvistaa monitieteellistä otetta ilmastotieteissä. Tiedesihteerinä ja viestinnän asiantuntijana pääset osaksi monitieteistä yhteisöä, jossa alan parhaat asiantuntijat työskentelevät päivänpolttavien ilmastonmuutoksen ja luontokadon kysymysten parissa, sekä luomaan suhteita sidosryhmiin.

Tiedesihteerit ja viestinnän asiantuntija palkataan työsuhteeseen Suomen ympäristökeskukseen. Ilmastopaneelin sihteeristö sijoittuu Suomen ympäristökeskuksen organisaatioon ja toimii tiiviissä yhteistyössä paneelin puheenjohtajan kanssa. Tehtävät sijoittuvat Suomen ympäristökeskuksen Viikin toimipisteeseen Helsingissä.

Työnantajana Suomen ympäristökeskus tarjoaa Ilmastopaneelin sihteeristölle samat palvelut kuin muille työntekijöilleen, kuten työterveys- ja liikuntapalveluita, sekä auttaa henkilöstöään onnistumaan työssään mahdollistamalla joustavan etätyönteon.

Kiinnostuitko? Tarkempi hakuilmoitus ja ohjeet hakuun Suomen ympäristökeskuksen verkkosivuilla (Valtiolle.fi)

Tehtävät ovat määräaikaisia 1.5.2024–30.4.2028. Hakuaika päättyy 29.1.2024 klo 15.00.