Historia

Klimatpanelen har stärkt kunskapsbasen för klimatpolitiskt beslutsfattande sedan 2011. Klimatpanelens roll och uppgifter fastställs i klimatlagen.

Finlands klimatpanel är ett oberoende vetenskapligt expertorgan som stöder planering och beslutsfattande inom klimatpolitiken. Klimatpanelens roll och uppgifter fastställdes för första gången i klimatlagen, som trädde i kraft 2015.  Den reviderade klimatlagen trädde i kraft 2023.

Enligt lagen ska statsrådet tillsätta ett oberoende vetenskapligt expertorgan – Finlands klimatpanel – som stöd för beslutsfattande inom klimatpolitiken. Panelen har till uppgift att identifiera de behov av information som gäller begränsningen av och anpassningen till klimatförändringarna med tanke på planering, verkställande, uppföljning och beslutsfattande inom klimatpolitiken

Tillsättandet av klimatpanelen och valet av medlemmar till panelen fastställs närmare i statsrådets förordning om Finlands klimatpanel.

Innan klimatlagen trädde i kraft 2015 var Klimatpanelen en expertpanel som tillsattes av Miljöministeriet.

Läs mer om Klimatpanelens verksamhet på vår webbplats under [Klimatpanelen]. För rapporter och andra publikationer av Klimatpanelen, se [publikationer] och för utlåtanden, se [utlåtanden]. Panelens medlemmar under innevarande mandatperiod presenteras närmare på vår webbplats, och nedan finns en lista över Klimatpanelens medlemmar under alla tidigare mandatperioder.

Klimatpanelen 2024–2027

Den tredje mandatperioden för Klimatpanelen som en vetenskaplig panel enligt klimatlagen.

Ordföranden

Jyri Seppälä, ordförande i Finlands klimatpanel, professor, Finlands miljöcentral

Antti Arasto, vice ordförande i Finlands klimatpanel, forskningsdirektör, Teknologiska forskningscentralen VTT

Raisa Mäkipää, vice ordförande i Finlands klimatpanel, forskningsprofessor, Naturresursinstitutet

Medlemmar

Lassi Ahlvik, biträdande professor, Helsingfors universitet

Jaana Halonen, ledande forskare, Institutet för hälsa och välfärd

Paula Kivimaa, forskningsprofessor, Finlands miljöcentral

Kati Koponen, specialforskare, Teknologiska forskningscentralen VTT

Hannele Korhonen, forskningsprofessor och sektorchef, Meteorologiska institutet

Kati Kulovesi, professor, Östra Finlands universitet

Jarek Kurnitski, docent, Aalto-universitetet och professor, Tekniska universitetet i Tallinn

Heikki Lehtonen, forskningsprofessor, Naturresursinstitutet

Heikki Liimatainen, professor, Tammerfors universitet

Sampo Soimakallio, gruppledare & ledande forskare, Finlands miljöcentral

Risto Soukka, professor, Villmanstrands tekniska universitet

Anne Toppinen, prodekanus & professor, Helsingfors universitet

Klimatpanelen 2020–2023

Den andra mandatperioden för Klimatpanelen som en vetenskaplig panel enligt klimatlagen. Den reviderade klimatlagen trädde i kraft 2023.

Ordföranden

Markku Ollikainen, ordförande i Finlands klimatpanel, professor emeritus, Helsingfors universitet

Hannele Korhonen, vice ordförande i Finlands klimatpanel, forskningsprofessor, Meteorologiska institutet

Peter Lund, vice ordförande i Finlands klimatpanel, professor, Aalto-universitetet

Medlemmar

Antti Arasto, forskningsdirektör, Teknologiska forskningscentralen VTT

Ari Ekroos, professor, Aalto-universitetet

Jouni Jaakkola, professor, Uleåborgs universitet

Sirkku Juhola, professor, Helsingfors universitet

Paula Kivimaa, forskningsprofessor, Finlands miljöcentral

Jarek Kurnitski, professor, Aalto-universitetet

Jukka Käyhkö, professor, Åbo universitet

Kristiina Lång (f. Regina), forskningsprofessor, Naturresursinstitutet

Heli Peltola, professor, Östra Finlands universitet (fr.o.m. 13.8.2020)

Tuula Packalen, forskningsprofessor, Naturresursinstitutet (1.1.2020–12.8.2020)

Jyri Seppälä, professor, forskare, Finlands miljöcentral

Annukka Vainio, biträdande professor, Helsingfors universitet

Timo Vesala, forskningsprofessor, Helsingfors universitet

Klimatpanelen 2016–2019

Den första mandatperioden för Klimatpanelen som en vetenskaplig panel enligt klimatlagen.

Markku Ollikainen, ordförande i Finlands klimatpanel, professor, Helsingfors universitet

Antti Asikainen, forskningsprofessor, Naturresursinstitutet

Marja Järvelä, professor, Jyväskylä universitet

Markku Kanninen, professor, Helsingfors universitet

Maria Kopsakangas-Savolainen, forskningsprofessor, Uleåborgs universitet

Kati Kulovesi, professor, Östra Finlands universitet

Timo Lanki, ledande forskare, Institutet för hälsa och välfärd

Marita Laukkanen, ledande ekonom, Statens ekonomiska forskningscentral VATT

Heikki Liimatainen, biträdande professor, Tammerfors tekniska universitet

Lassi Linnanen, professor, Villmanstrands tekniska universitet

Ilkka Ratinen, biträdande professor, Lapplands universitet

Kristiina Regina, forskningsprofessor, Naturresursinstitutet

Jyri Seppälä, professor, Finlands miljöcentral

Yrjö Viisanen, forskningsledare, Meteorologiska institutet

Miimu Airaksinen, forskningsprofessor, Teknologiska forskningscentralen VTT (avgick under perioden)

Klimatpanelen 2014–2015

Klimatpanelen var en fristående och oberoende vetenskaplig panel som tillsattes av Miljöministeriet innan klimatlagen trädde i kraft 2015.

Markku Ollikainen, ordförande i Finlands klimatpanel, professor, Helsingfors universitet

Miimu Airaksinen, forskningsprofessor, Teknologiska forskningscentralen VTT

Hannele Cantell, universitetslektor, Helsingfors universitet

Sirkku Juhola, biträdande professor, Aalto-universitetet och Helsingfors universitet

Marja Järvelä, professor, Jyväskylä universitet

Markku Kanninen, professor, Helsingfors universitet

Kai T. Kokko, professor, Helsingfors universitet

Kati Kulovesi, professor, Östra Finlands universitet

Heikki Liimatainen, forskardoktor, Tammerfors tekniska universitet

Pirjo Peltonen-Sainio, professor, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT (numera Naturresursinstitutet)

Jyri Seppälä, professor, Finlands miljöcentral

Sanna Syri, professor, Aalto-universitetet

Petteri Taalas, generaldirektör, Meteorologiska institutet

Timo Vesala, professor, Helsingfors universitet

Klimatpanelen 2011–2013

Klimatpanelen var en fristående och oberoende vetenskaplig panel som tillsattes av Miljöministeriet innan klimatlagen trädde i kraft 2015.

Markku Kulmala, ordförande i Finlands klimatpanel, professor, Helsingfors universitet

Miimu Airaksinen, forskningsprofessor, Teknologiska forskningscentralen VTT

Hannele Cantell, universitetslektor, Helsingfors universitet

Sirkku Juhola, forskare och ledare för klimatteamet, Aalto-universitetet

Marja Järvelä, professor, Jyväskylä universitet

Markku Kanninen, professor, Helsingfors universitet

Kai T. Kokko, professor, Lapplands universitet

Markku Ollikainen, professor, Helsingfors universitet

Pirjo Peltonen-Sainio, professor, Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT (numera Naturresursinstitutet)

Ilkka Savolainen, forskningsprofessor, Teknologiska forskningscentralen VTT

Jyri Seppälä, professor, Finlands miljöcentral

Sanna Syri, professor, Aalto-universitetet

Petteri Taalas, generaldirektör, Meteorologiska institutet