Publikationer

Klimatpanelen producerar och sammanställer forskningsbaserad kunskap som stöd för klimatpolitiska beslut. Alla Klimatpanelens publikationer finns på vår webbplats.

Klimatpanelens rapporter innehåller forskningsbaserad kunskap om många olika teman. Ett sammandrag på svenska och engelska ingår i de finskspråkiga rapporterna.

Serien Klimatpanelens publikationer innehåller till exempel promemorior och diskussionsöppnare.

Klimatpanelens rapporter och andra publikationer hittar du i publikationer. Du kan söka efter en publikation till exempel enligt ämne och utgivningsår.

Gå till publikationssökning