Hae lausuntoja

Tällä sivulla voit hakea Ilmastopaneelin antamia lausuntoja vapaan sanahaun lisäksi aiheen tai julkaisuajankohdan perusteella. Sivu näyttää oletuksena lausunnot uusimmasta alkaen. Ilmastopaneelin raportit ja muut julkaisut löydät julkaisuhausta. 

Hakuehdot

Löytyi 165 lausuntoa:

VN/23899/2023 Hallituksen esitys laiksi fossiilisen polttoaineen jakelun päästökaupasta

Hallituksen esitys laiksi fossiilisen polttoaineen jakelun päästökaupasta Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki fossiilisen polttoaineen jakelun päästökaupasta. Ehdotetulla lailla pantaisiin osaltaan täytäntöön muutettu päästökauppaa koskeva direktiivi rakennusten erillislämmityksen, tieliikenteen ja…

E 9/2024 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto teollisesta hiilenhallinnasta EU:ssa, E 10/2024 vp Valtioneuvoston selvitys: Komission tiedonanto – EU:n vuoden 2040 ilmastotavoite sekä eteneminen kohti ilmastoneutraaliutta vuoteen 2050 mennessä, E 28/2024 vp Valtioneuvoston selvitys: Ilmastoriskien hallinta ihmisten ja hyvinvoinnin suojelemiseksi

Taustaa Lausuttavina olevilla E-kirjeillä muodostetaan Suomen kannat Euroopan komission 2040-tiedonantoon, jossa annetaan suositus EU:n vuoden 2040 ilmastotavoitteeksi, tarkennettuja ennakkovaikuttamiskantoja vuoden 2040 ilmastotavoitetta toimeenpanevasta ilmasto- ja energia-arkkitehtuurista, kannat komission tiedonantoon teollisesta…

O 35/2023 vp Ajankohtaista huoltovarmuudesta

Valiokunnan kuulemisen aiheena on turpeen asema osana energian huoltovarmuutta. Suomen ilmastopaneelin näkemykset Ilmastopaneeli tunnistaa tarpeen turvata Suomen huoltovarmuus. Huoltovarmuuden ylläpidon ja ilmastotavoitteiden saavuttamisen välillä voi kuitenkin ilmetä ristiriitoja, erityisesti lyhyellä…

HE 41/2024 vp Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Taustaa Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luonnonsuojelulakia. Muutoksilla toimeenpantaisiin RED III –direktiiviä ja RED II -direktiiviä kansallisesti. Ilmastopaneelin yleisiä huomioita Ilmastonmuutoksen ja luontokadon kytkeytyneisyys on pystytty osoittamaan selvästi. Ilmastonmuutos aiheuttaa luontokatoa monien…