Tietosuojaseloste

Tietosuojaseloste

Tämän verkkopalvelun osoite on https://ilmastopaneeli.fi.

Ilmastopaneeli.fi ei kerää tietoja, joista yksittäinen sivustolla vieraileva kävijä voitaisiin tunnistaa. Sivustojen käytöstä kerätään yleisiä tilastotietoja, joita käytetään verkkopalvelun kehittämiseen. Tietojen keräämiseen käytetään evästeitä, mutta käyttäjä voi halutessaan kieltää evästeiden vastaanoton selaimen asetuksia muuttamalla. Tämä voi kuitenkin aiheuttaa puutteita sivuston toiminnassa. Kävijätilastointi perustuu palvelimen lokitietoihin sekä Google Analytics -raportointiin, jossa käytetään Google Analytics -ohjelmiston evästettä ja JavaScript-koodia.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta, jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

 

Ilmastopaneelin sidosryhmärekisteri

Yhteystiedot

Rekisterinpitäjä
Suomen ilmastopaneeli

Yhteyshenkilö
Maria Karttunen

Tietojen käsittelyn tarkoitus

Yhteydenpito sidosryhmiin on tärkeä osa Ilmastopaneelin työtä. Sidosryhmiämme ovat esimerkiksi Ilmastopaneelin jäsenten taustaorganisaatiot ja muut tutkimuslaitokset, julkishallinnon virkahenkilöstö, puolueiden ja järjestöjen edustajat sekä tiedotusvälineiden edustajat. Olemme yhteydessä sidosryhmiimme eri tavoin esimerkiksi tiedonvaihdon ja -välityksen sekä järjestämiemme tapahtumien muodossa.

Käsiteltävät henkilötiedot

Ilmastopaneeli ylläpitää sidosryhmäyhteistyötä varten sidosryhmien yhteys- ja muita tietoja. Yleisimmin sidosryhmien edustajista tallennetaan esimerkiksi nimi, sähköpostiosoite, organisaatio sekä titteli. Käsiteltävät henkilötiedot kerätään julkisesti saatavilla olevista lähteistä, esimerkiksi sidosryhmien verkkosivuilta, tai järjestämiemme tapahtumien ilmoittautumisen yhteydessä.

Tietojen käsittely ja tietojen luovutus

Sidosryhmärekisterin tietoja käsittelevät Ilmastopaneelin sihteeristön työntekijät.

Ilmastopaneeli ei luovuta tietoja eteenpäin, paitsi jos se on tapahtumapaikan turvallisuudesta vastaavien määräysten mukaan tarpeen. Tapahtumissa suostumuksen antaneiden osalta osallistujalista voidaan jakaa muille tapahtumaan osallistuneille.

Tietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään sidosryhmärekisterissä niin kauan kuin se on oleellista Ilmastopaneelin sidosryhmäyhteistyölle tai kunnes rekisteröity pyytää Ilmastopaneelia poistamaan tietonsa.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus

  • peruuttaa suostumus
  • saada pääsy omiin henkilötietoihin
  • tietojen oikaisemiseen
  • tietojen käsittelyn rajoittamiseen
  • tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Pääsy omiin tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada tieto siitä, käsitelläänkö hänen henkilötietojaan ja mitä henkilötietoja käsitellään. Käsiteltävistä henkilötiedoista voi pyytää halutessaan myös jäljennöksen lähettämällä tätä koskevan tietopyynnin sähköpostitse Ilmastopaneelille ().

Tietojen oikaiseminen tai täydentäminen ja käsittelyn rajoittaminen

Jos rekisteröity havaitsee tiedoissa epätarkkuuksia tai virheitä, hänellä on oikeus pyytää niiden oikaisua tai täydennystä. Rekisteröidyllä on myös oikeus pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista.

Lisätietoja

Lisätietoja sidosryhmärekisterin henkilötietojen käsittelystä Ilmastopaneelissa voi kysyä yhteyshenkilöltä ().