Ilmastopaneeli

Suomen ilmastopaneeli on tieteellinen ja riippumaton asiantuntijapaneeli, joka tukee ilmastopolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa. Ilmastopaneelin rooli ja tehtävät on määritelty ilmastolaissa.

Ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Paneeli koostaa tutkittua tietoa ja antaa suosituksia päätöksenteon tueksi.

Ilmastopaneeliin kuuluu 15 ansioitunutta tutkijaa ilmastopolitiikan kannalta keskeisiltä tieteenaloilta. Paneelin puheenjohtaja kaudella 2024–2027 on professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta. Työtä avustaa sihteeristöön palkattu henkilökunta.

Ilmastopaneelin selvitykset ja kannanotot tehdään tieteellisin perustein, paneelin monitieteistä asiantuntemusta hyödyntäen. Raportit ja lausunnot julkaistaan Ilmastopaneelin verkkosivuilla, ja paneelin tuottama tieto on avoimesti eri sidosryhmien hyödynnettävissä. Ilmastopaneelin raportit ja muut julkaisut löydät julkaisuhausta ja lausunnot lausuntohausta.

Siirry julkaisuhakuun

Siirry lausuntohakuun

Tutkittua tietoa päätöksenteon tueksi

Ilmastolain mukaisesti Ilmastopaneelin tehtävänä on tuottaa, koostaa ja eritellä tieteellistä tietoa ja tunnistaa tietotarpeita ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja siihen sopeutumisesta ilmastopolitiikan suunnittelua, toimeenpanoa, seurantaa ja päätöksentekoa varten. Ilmastopaneeli antaa lausuntoja ilmastopolitiikan asiakirjoista ja tuottaa myös muita selvityksiä ja materiaaleja, joista se viestii tarpeen mukaan yleisölle ja päätöksentekijöille.

Ilmastopaneelin tehtävistä ja jäsenten valinnasta on säädetty tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa.

Monitieteinen tutkijoiden yhteisö

Ilmastopaneeli on monitieteinen tutkijayhteisö: paneeliin kuuluu 15 tutkijaa, jotka edustavat ilmastopolitiikan kannalta keskeisiä tieteenaloja. Panelistit työskentelevät päätoimisesti korkeakouluissa ja tutkimuslaitoksissa eri puolilla Suomea ja tekevät ilmastopaneelityötä sivutoimisesti.

Ilmastopaneelin jäsenet valitaan korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten antamien ehdotusten perusteella. Valtioneuvosto nimittää paneelin nelivuotiskaudeksi kerrallaan.

Tutustu paneelin jäsenten erityisaloihin Jäsenet-sivulla. Aiempien kausien toiminnasta ja jäsenistä voit lukea lisää Historia-sivulta.

 

Ilmastopaneelin kokousten pöytäkirjat