Historia

Ilmastopaneeli on vahvistanut ilmastopoliittisen päätöksenteon tietopohjaa vuodesta 2011 lähtien. Ilmastopaneelin rooli ja tehtävät on määritelty ilmastolaissa. 

Suomen ilmastopaneeli on riippumaton lakisääteinen tiedepaneeli, joka tukee ilmastopolitiikan suunnittelua ja päätöksentekoa. Ilmastopaneelin rooli ja tehtävät määriteltiin ensimmäisen kerran vuonna 2015 voimaan tulleessa ilmastolaissa. Uudistettu ilmastolaki tuli voimaan vuonna 2023. 

Lain mukaan valtioneuvosto asettaa tieteellisen ja riippumattoman asiantuntijatahon – Suomen ilmastopaneelin – ilmastopolitiikan päätöksenteon tueksi. Ilmastopaneelin tehtävänä on tunnistaa tietotarpeita ja tuottaa tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja siihen sopeutumisesta ilmastopolitiikan suunnittelua, toimeenpanoa, seurantaa ja päätöksentekoa varten. 

Ilmastopaneelin asettamisesta ja jäsenten valinnasta on säädetty tarkemmin valtioneuvoston asetuksessa.

Ennen vuonna 2015 voimaan tullutta ilmastolakia Ilmastopaneeli toimi ympäristöministeriön asettamana asiantuntijapaneelina. 

Ilmastopaneelin toiminnasta voit lukea lisää verkkosivuiltamme kohdasta Ilmastopaneeli. Ilmastopaneelin raportit ja muut julkaisut löydät julkaisuhausta ja lausunnot lausuntohausta. Nykyisen toimikauden jäsenet ja on esitelty verkkosivuillamme tarkemmin, ja alla on lista Ilmastopaneelin jäsenistä myös kaikilta aiemmilta kausilta. 

Ilmastopaneeli 2024–2027

Ilmastopaneelin kolmas toimikausi ilmastolaissa asetettuna tiedepaneelina. 

Paneelin puheenjohtajisto

Jyri Seppälä, Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, professori, Suomen ympäristökeskus 

Antti Arasto, Suomen ilmastopaneelin varapuheenjohtaja, tutkimusjohtaja, Teknologian tutkimuskeskus VTT 

Raisa Mäkipää, Suomen ilmastopaneelin varapuheenjohtaja, tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus 

Paneelin jäsenet

Lassi Ahlvik, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto 

Jaana Halonen, johtava tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Paula Kivimaa, tutkimusprofessori, Suomen ympäristökeskus 

Kati Koponen, erikoistutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT 

Hannele Korhonen, tutkimusprofessori ja toimialajohtaja, Ilmatieteen laitos 

Kati Kulovesi, professori, Itä-Suomen yliopisto 

Jarek Kurnitski, dosentti, Aalto-yliopisto ja professori, Tallinnan teknillinen yliopisto 

Heikki Lehtonen, tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus 

Heikki Liimatainen, professori, Tampereen yliopisto 

Sampo Soimakallio, ryhmäjohtaja & johtava tutkija, Suomen ympäristökeskus 

Risto Soukka, professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

Anne Toppinen, varadekaani & professori, Helsingin yliopisto 

Ilmastopaneeli 2020–2023

Ilmastopaneelin toinen toimikausi ilmastolaissa asetettuna tiedepaneelina. Uudistettu ilmastolaki tuli voimaan vuonna 2023.

Paneelin puheenjohtajisto

Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, professori emeritus, Helsingin yliopisto 

Hannele Korhonen, Suomen ilmastopaneelin varapuheenjohtaja, tutkimusprofessori, Ilmatieteen laitos 

Peter Lund, Suomen ilmastopaneelin varapuheenjohtaja, professori, Aalto-yliopisto 

Paneelin jäsenet

Antti Arasto, tutkimusjohtaja, Teknologian tutkimuskeskus VTT 

Ari Ekroos, professori, Aalto-yliopisto 

Jouni Jaakkola, professori, Oulun yliopisto 

Sirkku Juhola, professori, Helsingin yliopisto 

Paula Kivimaa, tutkimusprofessori, Suomen ympäristökeskus 

Jarek Kurnitski, professori, Aalto-yliopisto 

Jukka Käyhkö, professori, Turun yliopisto 

Kristiina Lång (ent. Regina), tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus 

Heli Peltola, professori, Itä-Suomen yliopisto (13.8.2020 alkaen) 

Tuula Packalen, tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus (1.1.2020–12.8.2020) 

Jyri Seppälä, professori, tutkija, Suomen ympäristökeskus 

Annukka Vainio, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto 

Timo Vesala, tutkimusprofessori, Helsingin yliopisto  

Ilmastopaneeli 2016–2019

Ilmastopaneelin ensimmäinen toimikausi ilmastolaissa asetettuna tiedepaneelina. 

Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, professori, Helsingin yliopisto 

Antti Asikainen, tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus 

Marja Järvelä, professori, Jyväskylän yliopisto 

Markku Kanninen, professori, Helsingin yliopisto 

Maria Kopsakangas-Savolainen, tutkimusprofessori, Oulun yliopisto 

Kati Kulovesi, professori, Itä-Suomen yliopisto 

Timo Lanki, johtava tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Marita Laukkanen, johtava ekonomisti, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT 

Heikki Liimatainen, apulaisprofessori, Tampereen teknillinen yliopisto 

Lassi Linnanen, professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto 

Ilkka Ratinen, apulaisprofessori, Lapin yliopisto 

Kristiina Regina, tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus 

Jyri Seppälä, professori, Suomen ympäristökeskus 

Yrjö Viisanen, tutkimusjohtaja, Ilmatieteen laitos 

Miimu Airaksinen, tutkimusprofessori, Teknologian tutkimuskeskus VTT (lopetti kesken kauden) 

Ilmastopaneeli 2014–2015

Ilmastopaneeli toimi ympäristöministeriön asettamana itsenäisenä ja riippumattomana tiedepaneelina ennen vuonna 2015 voimaan tullutta ilmastolakia. 

Markku Ollikainen, Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, professori, Helsingin yliopisto 

Miimu Airaksinen, tutkimusprofessori, Teknologian tutkimuskeskus VTT 

Hannele Cantell, yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto 

Sirkku Juhola, apulaisprofessori, Aalto-yliopisto ja Helsingin yliopisto 

Marja Järvelä, professori, Jyväskylän yliopisto 

Markku Kanninen, professori Helsingin yliopisto 

Kai T. Kokko, professori, Helsingin yliopisto 

Kati Kulovesi, professori, Itä-Suomen yliopisto 

Heikki Liimatainen, tutkijatohtori, Tampereen teknillinen yliopisto 

Pirjo Peltonen-Sainio, professori, Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, (nyk. Luonnonvarakeskus) 

Jyri Seppälä, professori, Suomen ympäristökeskus 

Sanna Syri, professori, Aalto-yliopisto 

Petteri Taalas, pääjohtaja, Ilmatieteen laitos 

Timo Vesala, professori, Helsingin yliopisto 

Ilmastopaneeli 2011–2013

Ilmastopaneeli toimi ympäristöministeriön asettamana itsenäisenä ja riippumattomana tiedepaneelina ennen vuonna 2015 voimaan tullutta ilmastolakia. 

Markku Kulmala, Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja, professori, Helsingin yliopisto 

Miimu Airaksinen, tutkimusprofessori, Teknologian tutkimuskeskus VTT 

Hannele Cantell, yliopistolehtori, Helsingin yliopisto 

Sirkku Juhola, tutkija ja ilmastotiimin vetäjä, Aalto-yliopisto 

Marja Järvelä, professori, Jyväskylän yliopisto 

Markku Kanninen, professori, Helsingin yliopisto 

Kai T. Kokko, professori, Lapin yliopisto 

Markku Ollikainen, professori, Helsingin yliopisto 

Pirjo Peltonen-Sainio, professori Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT, (nyk. Luonnonvarakeskus) 

Ilkka Savolainen, tutkimusprofessori, Teknologian tutkimuskeskus VTT 

Jyri Seppälä, professori, Suomen ympäristökeskus 

Sanna Syri, professori, Aalto-yliopisto 

Petteri Taalas, pääjohtaja, Ilmatieteen laitos