Hae lausuntoja

Tällä sivulla voit hakea Ilmastopaneelin antamia lausuntoja vapaan sanahaun lisäksi aiheen tai julkaisuajankohdan perusteella. Sivu näyttää oletuksena lausunnot uusimmasta alkaen. Ilmastopaneelin raportit ja muut julkaisut löydät julkaisuhausta. 

Hakuehdot

Löytyi 165 lausuntoa:

O 9/2024 vp Autoilun verotuksen kokonaisuus

Autoilun verotuksen kokonaisuus Verojaosto on pyytänyt Ilmastopaneelin näkemystä autoilun verotuksen kokonaisuudesta soveltuvin osin fiskaalisesta näkökulmasta, vaikutuksista autoilun kustannuksiin ja ympäristövaikutuksiin. Suomen ilmastopaneelin pääviestit Liikenteen verouudistus tarvitaan veropohjan vähittäisen muutoksen takia,…

KAA 1/2023 vp Lakialoite polttoaineveron kohtuullistamisesta ja kohtuullisen hintatason turvaamisesta; KAA 2/2023 vp Dieselin käyttövoimavero poistettava ja luotava dieselille biopolttoaineiden jakeluvelvoitetuki; KAA 5/2023 vp Kipuraja ylitetty – autoilun elvytyspaketti!

Taustaa Ilmastopolitiikka liikennesektorilla Liikennesektorin päästöt olivat vuonna 2022 n. 10 Mt CO2-ekvivalenttia eli 20 % Suomen kokonaispäästöistä (pois lukien LULUCF-sektori). Fossiilittoman liikenteen tiekartassa ja ilmastosuunnitelmissa on tavoitteena liikenteen päästöjen puolittaminen…

E 58/2023 vp Valtioneuvoston selvitys: Suomen avaintavoitteet EU-vaalikaudelle 2024-2029

Ilmastopaneelin näkemykset Ilmastopaneeli esittää tässä lausunnossa näkemyksiä keskittyen ilmastopolitiikan kannalta merkittäviin linjauksiin valtioneuvoston selvityksessä Suomen avaintavoitteista EU-vaalikaudelle 2024–2029. Ilmastonmuutokseen vastaaminen keskeisin tehtävä seuraavalla EU-vaalikaudella Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen tulevat olemaan…

E 58/2023 vp Valtioneuvoston selvitys: Suomen avaintavoitteet EU-vaalikaudelle 2024-2029

Taustaa Valtioneuvoston selvitys eduskunnalle linjaa Suomen avaintavoitteita EU-vaalikaudelle 2024-2029. Suomen tavoitteena on vaikuttaa aktiivisesti Eurooppa-neuvostossa kesällä 2024 hyväksyttävän unionin strategisen agendan sisältöön sekä ennakkovaikuttaa tulevan komission ohjelmaan muistiossa tehtävien linjausten…

Valtioneuvoston selvitys: Ennakkovaikuttaminen: EU:n 2040 ilmastotavoitteen asettaminen

Taustaa Annetulla E-kirjeellä muodostetaan Suomen ennakkovaikuttamiskantoja komission 2040-ilmastotavoitetta koskevaan tiedonantoon vaikuttamiseksi. Komission odotetaan antavan alkuvuodesta 2024 tiedonannon EU:n 2040 ilmastotavoitteen asettamisesta ja vaikutustenarvioasiakirjan, sisältäen muutaman päästövähennysskenaarion. EU:n ilmastolain mukaisesti komission…