Snabbt påskyndade klimatåtgärder ligger i Finlands intresse

Klimatpanelen ser det som viktigt att statsminister Petteri Orpos regering har förbundit sig till målen i klimatlagen. En politik som siktar på kolneutralitet 2035 ger Finland nycklarna till en grön tillväxt, så länge som man håller fast vid en förutsägbar klimatpolitik.

Statistikcentralen publicerade 30.5 ett snabbestimat för växthusgasinventeringen 2023, som visar att de utsläpp inom energisektorn som omfattas av EU:s utsläppshandel minskar snabbt. Målmedvetna åtgärder krävs dock inom markanvändningssektorn och trafiken för att målen ska kunna uppnås.

Klimatlagen och Finlands EU-förpliktelser kräver en omedelbar kursändring. Regeringen har fortfarande möjlighet att uppdatera de korrigerande åtgärderna fram till slutet av juni i sin klimat- och energiplan som lämnas till EU.

Koldioxidnivåerna i jordens atmosfär är rekordhöga, 2023 var det varmaste året någonsin och extremt väder påverkar allt oftare samhällen, naturen och ekonomin runt om i världen. De ständigt
framskridande klimatförändringarna har direkta och indirekta konsekvenser för Finlands ekonomi och säkerhet, vilket bör beaktas i beslutsfattandet.

Klimatpanelen uppmanar regeringen att lyssna till vetenskapen och genast vidta kostnadseffektiva klimatåtgärder. Särskilt inom markanvändningssektorn har ett flertal kostnadseffektiva utsläppsminskande metoder tillsvidare lämnats outnyttjade.