Sampo Soimakallio

Esittelyssä Sampo Soimakallio: ”Tulevien vuosien suurin kysymys on, mistä saadaan edullista ja vähäpäästöistä sähköä”

Johtava tutkija Sampo Soimakallio on perehtynyt energiajärjestelmiin ja puunkäytön ilmastovaikutuksiin. Hän pitää halvan ja puhtaan sähkön avulla luotua vetytaloutta edellytyksenä sille, että fossiilisesta energiasta päästään eroon.

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) johtava tutkija ja kehittämispäällikkö Sampo Soimakallio aloitti tutkijanuransa vuonna 2000. Viime vuosina hänen tutkimuksensa ovat liittyneet energiajärjestelmien ja biomassan käytön ilmastovaikutuksiin. Käytännössä hän arvioi esimerkiksi puunkäytön hyötyjä ja haittoja ilmastonmuutoksen näkökulmasta.

Soimakallio pitää Ilmastopaneelia eräänlaisena tulkkina tutkijoiden ja päättäjien välillä.

”Tutkimuksen tarkoituksena ei yleensä ole tuottaa tietoa suoraan päätöksentekijöiden tarpeisiin. Ilmastopaneeli korjaa tilannetta tekemällä yhteenvetoja tutkimustiedosta ja sanottamalla tulokset ja mittasuhteet oikealla tavalla päättäjille. Tämä on tärkeä rooli”, Soimakallio sanoo.

Soimakallio tuo Ilmastopaneeliin metsien käyttöön ja hiilinieluihin liittyvää osaamista, mutta myös ilmastonmuutoksen hillintäskenaarioihin ja kasvihuonekaasujen laskentaan liittyvää ymmärrystä.

Suomen metsien hiilinielujen romahtaminen on iso asia

Soimakallio puhuu mielellään Euroopan unionin ilmastotavoitteista.

Hän johtaa parhaillaan yhtä Suomen REPowerEU-hankkeista, jolla tuetaan Suomen siirtymistä puhtaaseen energiajärjestelmään kestävällä ja oikeudenmukaisella tavalla.

Soimakalliota kiinnostavat keinot, joiden avulla Suomi pystyy saavuttamaan EU:n vuodelle 2030 asettamat ilmastovelvoitteet, etenkin kun Suomen laskelmia on jouduttu muuttamaan poikkeuksellisen paljon.

”Suomen metsien hiilinielujen romahtaminen on erittäin iso asia. Se on myös hyvä esimerkki siitä, mitä tapahtuu, kun kaikki ei menekään niin kuin on kuviteltu.”

Myös vuoden 2040 EU-tavoitteet ovat muuttumassa yksityiskohtaisemmiksi.

”Ne tulevat antamaan kehyksen koko unionin ilmastopolitiikalle ja suunnalle aivan lähitulevaisuudessa. On mielenkiintoista nähdä, millaisia velvoitteita sieltä jalkautuu jäsenmaille.”

Kohti vetytaloutta halvan sähkön voimalla

Energia-alan asiantuntijana Soimakallio on tyytyväinen siihen, että aurinkoenergian ja tuulivoiman tuotantomäärät ovat kasvaneet viime vuosina yli odotusten.

Soimakallio pitää myös tavasta, jolla osa yritysmaailmaa on ottanut ilmastoasiat omakseen.

”Ilmastoon liittyvät teot eivät enää ole vastuullisissa yrityksissä irrallisia, vuosikertomukseen kirjattavia juttuja. Päin vastoin, ne on viety osaksi arjen toimintaa. Myös strategiat luodaan sillä perusteella, millainen toiminta on kestävää tulevaisuudessa.”

Tulevien vuosien suurin kysymys on, mistä saadaan riittävän edullista ja puhdasta sähköä, Soimakallio sanoo.

Halpa sähkö mahdollistaa uuden sukupolven sähköpolttoaineiden leviämisen raskaaseen liikenteeseen, lentoliikenteeseen, teollisuuteen ja muualle, jossa suoraa sähköä ei voida käyttää.

”Kun vähäpäästöistä sähköä saadaan edullisesti, kaikki muutkin asiat lähtevät sen jälkeen etenemään nopeammin.”

Ilmastotoimien tulee olla oikeudenmukaisia

Kun ilmastotoimet etenevät lähivuosina ja -vuosikymmeninä, Soimakallio toivoo, että ne toteutettaisiin mahdollisimman oikeudenmukaisesti.

Hän muistuttaa, että ilmastotavoitteiden saavuttaminen edellyttää – teknologisten innovaatioiden ja yritystoiminnan lisäksi – julkisia ohjauskeinoja, kuten verotusta ja erilaisia tukia. Tämä nostaa esiin mahdollisuuden, että osa kansasta ei koe ilmastotoimia oikeudenmukaisiksi.

”Tämä on kokonaisverotuksellinen ja -kansantaloudellinen kysymys, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. On laskettava tarkkaan, miten eri toimet kohdentuvat kuhunkin väestöryhmään ja voidaanko kielteisiä vaikutuksia hyvittää jollain tavalla.”

”Ilmastotoimista ei saisi koitua kohtuuttomia seurauksia kenellekään.”

Töiden ulkopuolella Soimakallio pelaa tennistä ja padelia, suurella sydämellä.

”En koskaan lähde pois tenniskentältä ajetellen, että olipas kiva, että tunti loppui. Olen pelannut 8-vuotiaasta lähtien.”

Soimakallio viihtyy myös luonnossa, varsinkin kesäisin.

”Hienointa on päästä Lappiin ja tuntureille.”