Luontovaikutukset

HE 41/2024 vp Hallituksen esitys laiksi luonnonsuojelulain muuttamisesta

Taustaa Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luonnonsuojelulakia. Muutoksilla toimeenpantaisiin RED III –direktiiviä ja RED II -direktiiviä kansallisesti. Ilmastopaneelin yleisiä huomioita Ilmastonmuutoksen ja luontokadon kytkeytyneisyys on pystytty osoittamaan selvästi. […]