Alkuperäiskansat

Šoŋŋâdâhpolitiik vuoigâlâšvuotâ algâaalmug sämmilij tááhust

Taan muštottemčáállus ulmen lii pyehtiđ algâaalmug sämmiláid lahtojeijee vuoigâlâšvuođâkoččâmušâid já taid vaigutteijee tahheid savâstâlmân. Muštottemčáállus puáhtá ávhástâllâđ šoŋŋâdâhpolitiiktooimâi vuáváámist já tai vaiguttâsâi sämikulttuurân árvuštâlmist. Muštottemčálusist 1) […]

Äimmõspolitiikk vuõiggvuõđmeâldlažvuõtt alggmeer säʹmmlai ǩiõččâmvueʹjjest

Tän mošttõspõʹmmai mieʹrren lij puʹhtted saǥstõõllmõʹšše alggmeer säʹmmlaid kuõskki vuõiggvuõđmeâldlažvuõttkõõččmõõžžid da tõid vaikkteei tueʹjjeeʹjid. Mošttõspõʹmmai vueiʹtet äuʹǩǩeed ko plaaneet äimmõspoltiikktååimaid da ko ärvvtõõlât tõi vaikktõõzzid sääʹmkulttuuʹre. […]

Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus alkuperäiskansa saamelaisten kannalta

Tämän muistion tarkoituksena on tuoda keskusteluun alkuperäiskansa saamelaisiin liittyviä oikeudenmukaisuuskysymyksiä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Muistiota voidaan hyödyntää suunniteltaessa ilmastopolitiikkatoimia ja arvioitaessa niiden vaikutuksia saamelaiskulttuuriin. Muistiossa 1) […]

Dálkkádatpolitihka vuoiggalašvuohta eamiálbmot sápmelaččaid dáfus

Dán muittuhančállosa ulbmilin lea buktit ságastallamii vuoiggalašvuođa gažaldagaid ja daidda váikkuhan dagaldagaid, mat laktásit eamiálbmot sápmelaččaide. Muittuhančálus sáhttá adnojuvvot ávkin go plánejuvvojit dálkkádatpolitihka doaimmat ja go […]

Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuden arviointi

Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuskysymyksistä on tullut keskeinen osa ilmastopolitiikasta käytävääyhteiskunnallista keskustelua. Ilmastotoimien oikeudenmukaisuuden varmistaminen on kirjattu myösyhdeksi uuden ilmastolain tavoitteista, minkä seurauksena ilmastotoimien oikeudenmukaisuusvaikutuksia tulee jatkossa arvioida osana […]