COVID19-tiedepaneelin raportti korostaa ilmastotavoitteita ja vihreää elvytystä

Tiedepaneeli julkaisi 1.6. raportin, jossa se tarkastelee koronaviruskriisin vaikutuksia. Tiedepaneelissa mukana olleen Ilmastopaneelin puheenjohtaja Markku Ollikaisen mukaan toimet koronakriisistä nousemiseksi tulee suhteuttaa Suomen ilmastotavoitteisiin.

Valtioneuvoston kanslia asetti huhtikuussa eri tieteenaloja edustavan 13-jäsenisen COVID19-tiedepaneelin, jonka raportti on nyt julkaistu. Raportin mukaan ilmastotoimet tarjoavat koronaviruskriisin jälkeen merkittäviä liiketoimintamahdollisuuksia ja vahvistavat Suomen taloudellista ja ekologista kestävyyttä.

”Vihreä elvytys tarjoaa mahdollisuuden systeemiseen hyppäykseen kohti hiilineutraalia taloutta ja uusia liiketoimimahdollisuuksia sekä kansainvälistä kilpailukykyä”, sanoo Ilmastopaneelin puheenjohtaja ja Helsingin yliopiston professori Ollikainen.

Markku Ollikainen edusti tiedepaneelissa ympäristö- ja ilmastotieteitä. Tiedepaneelin toimintakausi päättyi 31.5.2020.

Tiedepaneelin raportti