Edistyminen Varsovan ilmastoneuvotteluissa lisää Cleantechin kysyntää Suomesta

Maailman kasvihuonekaasujen päästöt ovat suuremmat kuin koskaan, ja maapallon lämpeneminen jatkuu IPCC:n syyskuussa julkaiseman raportin mukaan. Jos päästöjä ei rajoiteta, ilmaston muuttumisesta tulevat haitat kasvavat valtaviin mittasuhteisiin. Ilmastonmuutoksen hillintä päästöjä rajoittamalla on välttämätöntä. Parhaillaan Varsovan ilmastoneuvotteluissa valmistellaan uutta kattavaa sopimusta, jonka tarkoitus olisi tulla voimaan vuodesta 2020 ja vähentää päästöjä maailmanlaajuisesti.

Toisaalta Euroopan talous on kriisissä. Suomen perinteiset vientiteollisuuden alat, kuten tavanomainen paperin ja metallin valmistus, tullevat vähitellen taantumaan sekä Euroopan kysynnän vähentymisen että kustannustason nousun vuoksi. Pitkän päälle Suomi ei pysty kilpailemaan kehittyvien maiden kanssa raaka-aineiden tai energian halpuudella saatikka työn hinnalla.

Tarvitaan paradigman, vakiintuneen toimintatavan muutos:

  • Vanha paradigma on, että vientiteollisuutta tuetaan halvalla energialla ja halvoilla raaka-aineilla;
  • uusi paradigma on, että vienti perustuu osaamiseen.

Vanhojen alojen rinnalle tarvitaan uutta vientitoimintaa. Tällaiseksi sopii puhdas teknologia (Cleantech), jonka maailmanmarkkinat kasvavat nopeasti. Suomessakin vuosikasvu on luokkaa 10 prosenttia talouden muutoin huonoista ajoista huolimatta. Jo nyt ala työllistää Suomessa laskutavasta riippuen jopa kymmeniä tuhansia ihmisiä.

Puhtaaseen teknologiaan kuuluvat mm. uusiutuvan energian teknologia, energia- ja materiaalitehokkuus sekä niitä edistävät ratkaisut, älykkäät sähköverkot, energian varastointi, ympäristö-, mittaus- ja analyysiteknologiat sekä ‑järjestelmät ja erityisesti niihin liittyvät palvelut. Informaatioteknologian hyödyntämisellä on yhä kasvava osuus. Suomessa on usein keskitytty yritysten tarpeisiin valmistamalla investointitavaroita, mutta kuluttajien palveleminen ympäristöystävällisillä ratkaisuilla ja palveluilla kasvaa maailmassa voimakkaasti.

Itse laitteiden valmistus saattaa siirtyä ajan mittaan kehittyviin maihin, mutta laitteiden sekä järjestelmien kehittäminen ja niihin kytkeytyvät palvelut vaativat korkeatasoista osaamista ja voivat säilyä myös kehittyneissä suhteellisen kalliin kustannustason maissa.

Suomelle olisi edullista tukea uusien alojen kehitystä myös ilmastonmuutoksen hillinnän ohjauskeinojen kehityksellä kuten edistämällä EU:n päästökaupan tervehdyttämistä ja ristiriitaisten energiatukien poistamista.

Ohjauskeinojen kehittämisellä vähennetään ympäristövaikutuksia sekä edistetään puhtaan, vähäpäästöisen teknologian markkinoita ja saavutetaan taloudellista hyötyä.

Myös Suomen ilmastolaki on askel oikeaan suuntaan, samoin ilmastopaneelin vakiinnuttaminen. Nämä kehittävät institutionaalista pohjaa, mikä tukee johdonmukaisesti puhtaan teknologian markkinoita.

Mitä paremmin Varsovan neuvottelut edistyvät, sen parempi maapallolle ja Suomen taloudelle.


Ilkka Savolainen
tutkimusprofessori emeritus
Suomen ilmastopaneelin jäsen
ilkka.savolainen [at] outlook.com

puh. 040 595 0325