Esittelyssä Annukka Vainio: ”Ilmastonmuutos tulisi nähdä yhteiskunnallisena ongelmana, pelkkä luonnontieteellinen näkökulma ei riitä”

Uusi ilmastopanelisti Annukka Vainio toimii apulaisprofessorina Helsingin yliopiston Kestävyystieteen instituutissa. Vainion tutkimuskohteena on kestävä käyttäytymismuutos, jossa tutkitaan, kuinka ihmisten käyttäytymisestä tulisi ympäristöystävällisempää. Ilmastonmuutoksen hillinnässä vain ihmisten käytöksen muuttaminen ei Vainion mukaan kuitenkaan riitä, sillä myös toimintaympäristöä ja poliittisia järjestelmiä tulisi muuttaa.

Vainio keskittyy Ilmastopaneelissa sosiaalipsykologian, viestinnän ja käyttäytymisen teemoihin.

”Ilmastonmuutoksessa sosiaalipsykologia tutkii ihmisten ajattelumaailmaa eli sitä, miksi ihmiset kuluttavat ja tekevät sellaisia valintoja kuin nyt. Lisäksi sosiaalipsykologian avulla voidaan tarkastella, miten arvot ja uskomukset ovat yhteydessä kulutukseen ja valintoihin. Tarkoituksenamme on selvittää, miten näihin valintoihin voi vaikuttaa.”

Viestinnän kohdalla taas tutkimuksen kohteena on se, miten ilmastonmuutoksesta tulisi kommunikoida. Yksi viestintäkysymyksistä liittyy esimerkiksi siihen, kuinka viestinnällä voidaan kasvattaa kansalaisten luottamusta päättäjiin ja ilmastonmuutoksen vastaiseen toimintaan.

”Tutkimuksissa on huomattu, että huolestuneimpia ovat ne ihmiset, joilla ei ole luottamusta toisiin toimijoihin. Lisäksi julkinen keskustelu odottaa isoja päätöksiä nopeasti. Viestinnällä tulisi kasvattaa luottamusta päättäjiimme ja lisätä tietoisuutta siitä, että asioita ilmastonmuutoksen torjumiseksi tehdään jatkuvasti.”

Vainio näkee Ilmastopaneelin mahdollisuutena vaikuttaa laajasti ja kokee puolueettoman asiantuntijapaneelin omaksi paikakseen.

”Olen seurannut Suomen Ilmastopaneelia jo pitkään ja arvostan sen toimintaa valtavasti.”

Ajankohtainen ilmastokeskustelu kaipaa muutosta – uutisiin tasapainoa

Vainion mukaan ilmastonmuutosta ja sen hillitsemistä tulisi katsoa yhteiskunnallisena ongelmana eikä pääasiassa luonnontieteellisenä ongelmana. Ilmastonmuutoksen seurauksena syntyneiden yhteiskunnallisten haasteiden ja ratkaisujen painoarvoa tulisi Vainion mukaan nostaa.

”Sosiaalipsykologiassa ajatellaan, että ihmisten käytöksen muuttamisen lisäksi hillintätoimilla tulisi muuttaa myös ihmisten toimintaympäristöä ja poliittisia järjestelmiä. Olisi tärkeää ottaa nämä kaikki huomioon.”

Ajankohtaisessa ilmastokeskustelussa Vainiota harmittaa, kuinka mediassa on syntynyt mielikuva siitä, että päättäjät ovat ilmastoasioista eri mieltä ja kiistelevät niistä jatkuvasti. Vainion mukaan todellisuudessa ilmastopolitiikasta löytyy yhteisiä, isoja linjoja.

”Lisäksi mediassa korostetaan liikaa ilmastodenialisteja. Uutisoinnista voisi päätellä, että niitä on paljon, vaikka asia ei oikeasti niin ole. Jonkinlainen tasapaino uutisoinnissa tulisi löytää.”

Vapaa-ajallaan Vainio harrastaa liikuntaa, kuten uintia ja pyöräilyä.

”Nautin myös kävelystä lähiluonnossa, se rauhoittaa. Parhaita rentoutumispaikkoja ovat mielestäni Itä-Helsingin merenrannat ja metsät, ja ne on helposti saavutettavissa esimerkiksi metrolla.”