Esittelyssä Ari Ekroos: ”Ilmastokysymykset ja muut ympäristöasiat menevät helposti sekaisin”

Uuden ilmastopanelistin, Aalto-yliopiston talousoikeuden professori Ari Ekroosin erityisalaa on ympäristölainsäädäntö. Ekroos on mukana ympäristölainsäädännön uudistamisessa, jossa häntä kiinnostaa erityisesti sääntelyn vaikuttavuus. Ekroosin mielestä ilmastokeskustelussa tulisi keskittyä asioihin, jotka ovat merkityksellisiä laajemmasta näkökulmasta.  

Talousoikeuden professori Ari Ekroosin erityisalaa on ympäristölainsäädäntö. Ekroos on mukana selvityshankkeissa Suomen ilmastolainsäädännön uudistamiseksi.

”Olen ollut mukana ilmastolainsäädännön kehittämisessä aiemminkin. Siksi tunsin, että on luonnollista olla mukana myös Ilmastopaneelissa edistämässä tätä työtä.”

EU:n ilmastolakiehdotuksen Ekroos mainitsee ajankohtaisena ja mielenkiintoisena asiana.

”EU:n ilmastolakiehdotus on todella mielenkiintoinen aihe. Sen sisältö tulee vaikuttamaan meidän kansalliseen ilmastolainsäädäntöömme ja sellaiseenkin sääntelyyn, jota ei välttämättä edes mielletä ilmastosääntelyksi. EU:n ehdotus on herättänyt mielipiteitä ja puolesta vastaan, mutta se tulee muuttamaan unionin ilmastopolitiikkaa.”

Ekroos näkee, että ilmastolainsäädännöstä nousee uusia ja tärkeitä menetelmiä ja ohjauskeinoja. Häntä kiinnostaa erityisesti pakottavan sääntelyn rooli ilmastolainsäädännössä.

”Sääntelyllä on merkityksensä, mutta se ei välttämättä aina johda konkreettisiin lopputuloksiin. Minua kiinnostaa pohtia, kuinka tehokas ja sitova sääntely saadaan aikaiseksi.”

Ilmastonmuutoksen hillintä ja sopeutuminen tulee ottaa huomioon laajalti lainsäädännössä

Ekroos näkee, että myös sopeutumiseen ja varautumiseen liittyvän lainsäädännön päivittäminen on tärkeää.

”Hillintä ja sopeutuminen on myös lainsäädännön näkökulmasta tärkeää. Olen tiiviisti tekemisissä kiinteistöön ja maankäyttöön liittyvien asioiden kanssa, ja esimerkiksi rakennukset tulee rakentaa niin, että ne kestävät nykyisestä poikkeavaa ilmastoa, ja että uudisrakentamisessa ilmastovaikutus elinkaaren aikana minimoidaan.”

Ekroosia harmittaa, kuinka julkisessa keskustelussa keskitytään usein asioihin, jotka eivät ole merkityksellisiä isossa kuvassa. Ekroos arvelee, että julkisuudessa ei ole vielä saatu viestiä perille ilmastokysymysten ja muiden ympäristöasioiden eroista.

”Ilmastokysymykset ja ympäristöasiat menevät helposti sekaisin, ja siinä olisi valistamisen tarve. Ilmastokysymykset liittyvät kasvihuonekaasuihin, eli se eroaa sillä muista ympäristöasioista. Ilmastokysymykset ovat siis automaattisesti globaaleja, kun monet muut ympäristöasiat ovat alueellisia tai paikallisia.”

Ekroosia kuitenkin ilahduttaa nykyinen ilmastokeskustelun ilmapiiri.

”Vaikka ilmastokeskustelussa esiintyy paljon kritiikkiä, on siinä kuitenkin positiivinen meininki. Pääosin on sellainen fiilis, että asioissa mennään eteenpäin, ja tämä koskee myös lainsäädännön uudistamista.”

Vapaa-ajallaan Ekroos harrastaa maantiepyöräilyä.

”Kilpailen jonkin verran ja yritän tänäkin vuonna ajaa muutaman kilpailun, jos nyt olosuhteet antavat periksi.”