Ilmastokasvatuksen seminaari: Ilmasto muuttuu – muuttuuko ilmastoymmärrys?

Ilmastonmuutoksella on monia vaikutuksia yhteiskuntaamme ja ympäristöömme. Tulevaisuudessa laaja-alaista ilmasto-osaamista voidaan pitää välttämättömänä taitona yhteiskunnan kaikilla aloilla. Vaikka monitieteinen ilmiö tarjoaa monia mielenkiintoisia näkökulmia asian tarkasteluun lukion eri oppiaineissa, käytännössä asian tarkastelu jää helposti vain maantiedon ja biologian vastuulle. Ilmasto muuttuu, mutta muuttuuko ilmastoymmärrys samassa tahdissa?

Aika: tiistai 24.2.2015 klo 9.00-12.00
Paikka: Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto, Minervan tori
Osoite: Siltavuorenpenger 5A

Ilmoittautuminen:
Ilmoittaudu seminaariin 16.2.2015 mennessä oheisen linkin kautta:
https://elomake.helsinki.fi/lomakkeet/57984/lomake.html

Lisätietoja:
dosentti, KT Hannele Cantell
Opettajankoulutuslaitos, Helsingin yliopisto, Ilmastopaneelin jäsen
, puh. 050 3121016

____________________________________________

Suomen Ilmastopaneelin seminaarin ohjelma:

9.00                    Tervetuloa, dosentti Hannele Cantell
Ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen

9.15                    Ekososiaalisen sivistyksen välttämättömyys, dosentti Arto O. Salonen

9.40                    Mitä ilmastokasvatus on? tutkija Anna Lehtonen
Ilmastonmuutos haastaa koulun ja uudet opetussuunnitelmat, dos. Hannele Cantell

10.00                 Näkökulmia ilmastokasvatukseen:
* Ilmastonmuutos yhteiskunnallisten aineiden opetuksessa, tutkija
Essi Aarnio-Linnanvuori
* Ympäristö ja kestävyys taidekasvatuksessa, kuvataideopettaja ja tutkija Henrika Ylirisku

Tauko

10.35                 Keinoja ja toimintamalleja ilmastoymmärryksen lisäämiseksi
* Lasten ja nuorten näkökulma
:
Maija Vuorjoki, Nuorten Akatemian Ilmari-hanke ja Sanna Koskinen, WWF
* Monitieteisen tiedekasvatuksen näkökulma
: Taina Ruuskanen, Hiilipuu-hanke
* ”Suuren yleisön” näkökulmat
: Elina Venesmäki, Debattibaari; Mira Soini-Nordström,
HSYn Ilmastoinfo, Anu Koskinen, näyttelijä ja tutkija
* Yrityksen näkökulma
: Tea Tönnov, Sappi Europe

11.40                 Ajatuksia ilmastokasvatustyöhön: huolia, toiveita ja suosituksia, dos. Hannele Cantell

Tervetuloa!

 

Ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmastokysymyksissä. Se antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon ja vahvistaa monitieteellistä otetta ilmastotieteissä. Ilmastopaneelissa on mukana ilmastopolitiikan kannalta keskeisten tieteenalojen huippututkijoita.

www.ilmastopaneeli.fi