Ilmastokasvatuksesta metsätuhojen todennäköisyyteen ja sähköautoilun kannustimiin – Ilmastopaneeli pureutuu selvityksissään ajankohtaisiin ilmastokysymyksiin

Suomen Ilmastopaneeli toteuttaa parhaillaan useita ajankohtaisiin ilmastokysymyksiin keskittyviä selvityksiä. Paneeli pyrkii muun muassa kartoittamaan muiden kansallisten ilmastopaneelien toimintaa, parantamaan Suomessa tehtävää ilmastokasvatusta, selkiyttämään hiilineutraaliuden ja osallistamisen käsitteitä ilmastopolitiikassa sekä selvittämään sähköautoilua edistäviä ohjauskeinoja Suomessa. Lisäksi paneeli kartoittaa ilmastonmuutoksesta aiheutuvien metsätuhojen todennäköisyyttä ja suuruusluokkaa sekä ilmastonmuutoksen vesihuollolle aiheuttamia uhkia ja niiden varalle Suomessa tehtyjä suunnitelmia.

Selvityksissä korostuvat tiede- ja ratkaisukeskeisyys, mutta myös selvityksen ytimessä olevien sidosryhmien kuuleminen. Esimerkiksi ilmastokasvatusta koskevassa selvityksessä ilmastopaneeli tuo koululaiset, opettajat, opettajan kouluttajat sekä eri tahoja edustavat ilmastoasiantuntijat saman pöydän ääreen ideoimaan koululaisia ja opiskelijoita osallistavia keinoja ilmastonmuutoksen opetukseen.

Lue lisää Ilmastopaneelin käynnissä olevista selvityksistä täältä.