Ilmastonmuutoksen sopeutumispolitiikka – mitä Suomessa on saavutettu?

 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen on olennainen osa ilmastotoimia päästöjen vähentämisen, eli ilmastonmuutoksen hillinnän, rinnalla. Suunniteltu sopeutuminen tarkoittaa ennakoivia toimia, joilla pyritään välttämään ilmastonmuutokseen liittyviä riskejä, vastaamaan niihin sekä hyötymään muutoksista. Sopeutumisen merkitys korostuu etenkin, jos ilmastonmuutoksen hillinnän toimet ovat riittämättömiä.

Arviot tulevista ilmastonmuutoksista ovat keskiössä sopeutumisessa. Ilmastonmuutoksen vaikutuksista tiedetäänkin yhä enemmän. Suomessa esimerkiksi tieto siitä, miten talvet tulevat muuttumaan on sekä motivoinut ilmastotoimiin tarttumista että mahdollistanut kohdennettujen sopeutumistoimien suunnittelun. Tämän lisäksi on tärkeää ottaa huomioon erilaiset yhteiskunnalliset kehityskulut, sillä ne vaikuttavat siihen ketkä ovat näille vaikutuksille alttiita ja missä vaikutukset koetaan vahvimmin.

Sopeutumisen alueelliset ulottuvuudet ja ohjauskeinot muuttuvaan ilmastoon –hankkeessa (SUOMI) on tuotettu aikajana, joka tuo näkyviin, miten sopeutumispolitiikka on kehittynyt Suomessa ja mitkä ovat sen keskeiset meneillään olevat toimet.

Ilmastonmuutokseen sopeutumisen politiikkaa on Suomessa harjoitettu kohta kaksi vuosikymmentä. Sen keskeisenä periaatteena on ollut, että sopeutumisen toteutus ja vastuut halutaan hajaannuttaa yhteiskunnan eri sektoreille ja vapaaehtoisuuteen perustuen. Sopeutumisen ohjauskeinot, kuten sopeutumisstrategiat ja -suunnitelmat kansallisella ja alueellisella tasolla, ovat kehittyneet 2000-luvun alusta alkaen verrattain aikaisin muuhun maailmaan nähden.

Tietoa ilmastoriskeistä ja sopeutumisesta on jo monilla aloilla omaksuttu, mutta osittain toimia on hidastanut vastuiden epäselvyys ja resurssien puute. Ilmasto-osaamisen vahvistamiseen ja koordinoitujen sopeutumistoimien edistämiseen panostaminen on nyt aiempaa tärkeämpää.

Tervetuloa tutustumaan ilmastonmuutoksen sopeutumisen eteen tehtävään työhön tänne koostamamme aikajanan ja siihen upotettujen linkkien kautta!

 

Professori Sirkku Juhola, Helsingin yliopisto & Suomen ilmastopaneeli

Tutkijatohtori Janina Käyhkö, Helsingin yliopisto

Koordinaattori Sally Weaver, Suomen ilmastopaneeli

Linkki aikajanaan >>>

SUOMI-hankkeessa tuodaan sopeutumisen työtä edistävä tutkimusyhteisö ja tiedontuottajat yhden pöydän ääreen. Hanke koostaa ajankohtaista tietoa sopeutumisen tilasta, sen eteen tehtävästä työstä ja yhä sopeutumisen eteen tarvittavasta työstä Suomessa osana Arktista aluetta. Tässä ilmastopaneelin hankkeessa ovat mukana Ilmatieteenlaitos, Helsingin yliopisto, Oulun yliopisto, Aalto-yliopisto, Luonnonvarakeskus ja Suomen ympäristökeskus. Lisätietoa Ilmastopaneelin sivuilla.