Ilmastopaneeli hakee projektisuunnittelijaa ja kahta tutkijatohtoria

Projektisuunnittelijan tehtävänä on Ilmastopaneelin toiminnan koordinointi. Tutkijatohtorit (energia ja talous) toimivat paneelin tiedesihteereinä, ja he tukevat Ilmastopaneelin ilmastolain mukaista tieteellistä tutkimustoimintaa.

Suomen ilmastopaneeli hakee sihteeristöönsä projektisuunnittelijaa sekä kahta tutkijatohtoria.

Projektisuunnittelija toimii paneelin toiminnan koordinaattorina. Tutkijatohtorit tekevät paneelille tutkimus- ja selvitystyötä, toinen energiaan ja toinen talouteen liittyvistä teemoista.

Sekä projektisuunnittelijan että tutkijatohtorin tehtävät sijoittuvat Helsingin yliopiston Viikin kampuksen taloustieteen osastolle.

Projektisuunnittelijan hakuaikaa on 22.3.2020 asti. Tutkijatohtoreiden haku on auki 6.4.2020 asti. Tehtävät ovat määräaikaisia.

Projektisuunnittelija

Projektisuunnittelija koordinoi Ilmastopaneelin toimintaa paneelin puheenjohtajiston ohjaamalla tavalla: tehtäviin kuuluu muun muassa paneelin hankkeiden suunnitelmien, tiedotuksen ja toiminnan seuranta ja koordinointi sekä puheenjohtajan avustaminen.

Projektisuunnittelija hoitaa muun muassa paneelin tilaisuuksien ja matkojen käytännön järjestelyt sekä raporttien toimittamisen. Hän avustaa panelisteja tutkimushankkeiden sidosryhmätyön ja tiedotuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa, seuraa paneelin näkyvyyttä julkisuudessa ja auttaa paneelin esiintymisissä sosiaalisessa mediassa ja tiedotusvälineissä. Projektisuunnittelija voi edustaa Ilmastopaneelia myös erilaisissa sidosryhmätilaisuuksissa. Projektisuunnittelijan tehtäviin voi lukeutua myös muita avustavia tehtäviä.

Tutkijatohtori (kaksi paikkaa: energia ja talous)

Tutkijatohtori toimii tiedesihteerin nimikkeellä. Tiedesihteerin tehtävänä on tutkimus- ja selvitystyö Ilmastopaneelin osoittamista teemoista: toinen tiedesihteeri keskittyy energiaan liittyviin teemoihin ja toinen talouden teemoihin.

Paneelin työn sekä kansallisen ja EU-politiikan kannalta keskeisiä talouteen liittyviä teemoja ovat muun muassa ilmastonmuutoksen hillinnän ja sopeutumisen kustannukset ja ohjauskeinot, turpeen käytön talous, sähköistyminen ja kulutuksen päästöjen ohjaus. Keskeisiä energiaan liittyviä teemoja ovat muun muassa turpeen energiakäytön korvaamiseen ja sähköistymiseen liittyvät laajemmat haasteet, liikenteen energiatehokkuuden edistäminen, energiatehokkuus sekä lämmitysöljyä korvaavien ratkaisujen tutkiminen.

Tiedesihteeri tukee paneelin ilmastolain mukaista tieteellistä tutkimustoimintaa: valtioneuvoston ilmastopolitiikan tiedontarpeisiin kytkeytyvää tutkimuksen suunnittelua ja toteuttamista sekä tieteellisten asiantuntijalausuntojen kirjoittamista. Tiedesihteeri voi tehdä tutkimusta Ilmastopaneelin ohjauksessa, tiedesihteerivetoisesti ja hän voi olla mukana Ilmastopaneelin hankepohjaisessa tutkimustoiminnassa.

Tiedesihteeri osallistuu tarpeen mukaan koko paneelin, puheenjohtajiston sekä viestinnän kokouksiin. Tiedesihteeri voi edustaa Ilmastopaneelia myös erilaisissa sidosryhmätilaisuuksissa tai tieteellisissä yhteyksissä.

 

Kiinnostuitko? Tarkemmat hakuilmoitukset ja ohjeet hakuun:

Projektisuunnittelija >>

Tutkijatohtori (talous) >>

Tutkijatohtori (energia) >>

 

Suomen Ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmasto- ja energiapolitiikkaa koskevissa kysymyksissä. Se antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon ja vahvistaa monitieteellistä otetta ilmastotieteissä. Suomen ilmastopaneeli on asetettu ilmastolain (609/2015) mukaisesti. Ilmastopaneelissa on mukana 15 ilmastopolitiikan kannalta keskeisten tieteenalojen edustajaa. Paneelin puheenjohtaja on Helsingin yliopiston professori Markku Ollikainen. Paneelia avustaa pääsihteeri ja tiedesihteeristö. Valtioneuvosto nimitti paneelin 19.12.2019 nelivuotiskaudeksi. 2020-2023 käynnissä on ilmastopaneelin neljäs toimikausi. Ilmastopaneelin selvitykset ja kannanotot tehdään tieteellisin perustein ja paneelin valitsemilla tavoilla. Eri ministeriöt ja työryhmät voivat antaa Ilmastopaneelille toimeksiantoja, mutta eivät vaikuttaa lopputulokseen tai kannanottoihin (https://www.ilmastopaneeli.fi/).