Ilmastopaneeli: Ilmastokasvatusta tarvitaan kaikilla aloilla

Suomen Ilmastopaneeli näkee ilmastokasvatuksen jatkossa välttämättömänä kaikilla yhteiskunnan aloilla. Ilmastopaneelin jäsen, Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitoksen dosentti Hannele Cantell puhui 24.2.2015 Ilmastokasvatuksen seminaarissa.

– Ilmastokasvatus on opetusta ja koulutusta, joka lisää kansalaisten ymmärrystä ilmastonmuutoksesta monitieteisenä ilmiönä. Se tähtää toimintaan, jossa huomioidaan laajasti ilmastonmuutoksen hillintä- ja sopeutumistoimet. Suomen Ilmastopaneeli näkeekin ilmastokasvatuksen välttämättömänä tulevaisuuden taitona alasta riippumatta, Cantell kertoi.

Seminaarin avannut ympäristöministeri Sanni Grahn-Laasonen totesi, että koululaisia ja opiskelijoita tulee varustaa ymmärtämään, miten laajamittaista yhteiskunnallista murrosta ilmastonmuutos merkitsee.

– Tarvitaan koko maan kattava ilmastoherätys. Kun nykyiset lukiolaiset ovat 50-vuotiaita, kasvihuonekaasujen päästöjen tulisi olla noin puolet nykyisestä, jotta ilmastonmuutoksen vaarallisilta vaikutuksilta voidaan välttyä. Tämä tarkoittaa, että moni asia muuttuu. Ilmastokysymykset koskettavat useita elämänaloja ja siksi on tärkeää, että niitä myös käsitellään mahdollisimman monessa oppiaineessa. Se huomioi opiskelijoiden erilaiset mielenkiinnon kohteet ja tukee ilmastokysymysten kokonaisvaltaista ymmärtämistä, Grahn-Laasonen sanoi.

Ilmastokasvatuksen seminaarissa nostettiin myös esiin vuodesta 2016 lähtien sovellettavaan opetussuunnitelmaan sisältyvä tavoite ekososiaalisesta sivistyksestä. Ilmastokasvatuksen koettiin suoraan tukevan kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

– Seminaarissa pidettiin tärkeänä ilmastokasvatuksen vahvistamista eri koulutusasteilla ja muussakin kuin luonnontieteellisessä opetuksessa. Aikuisväestön ilmastoymmärryksen lisääminen nähtiin sekin perustelluksi muun muassa asumisen, työelämän ja arjen sujuvuuden näkökulmasta. Kuulimme paljon hyviä ajatuksia, joita on nyt yhdessä lähdettävä edistämään, Cantell veti yhteen tilaisuuden antia.

Lisätietoja: dosentti Hannele Cantell, p. 050 3121016