Ilmastopaneeli julkaisi liikenteen päästöjä koskevan politiikkasuosituksen

Ilmastopaneeli on julkaissut politiikkasuosituksen liikennettä koskevista ilmastotoimista ja se löytyy täältä.

Politiikkasuositus perustuu paneelin jäsenen, Tampereen teknillisen yliopiston tutkijatohtori Heikki Liimataisen johtaman ”Tarve, tottumukset, tekniikka ja talous – ilmastonmuutoksen hillinnän toimenpiteet liikenteessä” -selvityshankkeen loppupäätelmiin. Hankkeen loppuraportti julkaistiin 15.9.2015.

Lisätiedot politiikkasuositusta ja loppuraporttia koskien: Heikki Liimatainen, p. 040 849 0320.