Ilmastopaneeli julkaisi selvityksen cleantechistä

Cleantech eli puhtaat teknologiat tarkoittavat kaikkia tuotteita, palveluita, prosesseja ja järjestelmiä, joiden käytöstä on vähemmän haittaa ympäristölle kuin niiden tyypillisistä vaihtoehdoista. Suomen Ilmastopaneeli tarkastelee tuoreessa selvityksessään cleantechin roolia kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä sekä koko kansantalouden ja sen työllisyyden edistämisessä.

Vaikka cleantech-alan suuret yrityksen toimivat kannattavasti, pk-yritykset eivät ole onnistuneet nousemaan selvästi kannattavuusrajan yläpuolelle. Myös pääomainvestointien osuus on pieni suhteessa jalostusarvoon osoittaen, että tuotannon kasvattamisen etuja ei ole hyödynnetty siinä määrin kuin mahdollista. Pk-yritysten tukala tilanne on pysyvää. Tämä ongelma on tunnistettu jo alusta lähtien, mutta parannusta ei ole saatu. Yrittämisen puutteesta ei ole kyse, tepsiviä keinoja ei vain ole löytynyt riittävästi.

Puhtaan teknologian ratkaisut: talous ja ilmasto -selvitys päätyy muun muassa sellaisiin johtopäätöksiin, että yleinen talous- ja elinkeinopolitiikka on ratkaisevassa asemassa suurten kotimaisten cleantech-alan yritysten kilpailukyvyn ja menestyksen suhteen.  Tuotantorakenteen monipuolistuminen on puolestaan cleantech-alalla Suomen suhdanneherkkyyden vähentämiseksi.

Selvitys julkaistiin, kun sen laatijat Miimu Airaksinen, Elina Berghäll, Markku Ollikainen sekä Jyri Seppälä kävivät viime viikolla esittelemässä sen keskeisiä havaintoja eduskunnan tulevaisuusvaliokunnalle.

Koko selvitys on luettavissa täällä ja sen laatijat antavat mielellään lisätietoja.