Ilmastopaneeli lausui keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelmasta

Suomen ilmastopaneeli antoi lausunnon Suomen keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelmasta (KAISU). Ilmastopaneeli toteaa tyydytyksellä, että suunnitelma on laadittu tiiviissä yhteistyössä ministeriöiden ja sidosryhmien kesken. Toimijoilla on ollut mahdollisuus vaikuttaa sisältöön jo valmisteluvaiheessa ja luonnokselle on järjestetty laajamittainen kommentointimahdollisuus. Ilmastosuunnitelma on tärkeä osa Ilmastolain luomaa ilmastopolitiikan suunnittelujärjestelmää ja sen tehtävänä on luoda yhteys välittömien ja pidemmän aikavälin tavoitteiden ja toimien kesken. Ilmastosuunnitelmaan sisällytetyt toimenpiteet kattavat vähennystavoitteen ja ylittävät sen 0,4 Mt CO2-ekv. Tavoitteen saavuttaminen kuitenkin edellyttää, että kaikilla osa-alueilla onnistutaan ja etenkin liikenteen ja maatalouden päästövähennyksien saavuttamiseen liittyy riskejä. Liikenteen osalta taloudellinen ohjaus on välttämätöntä tavoitteisiin pääsemiseksi. Myös ihmisten käyttäytymiseen ja siihen vaikuttamiseen sekä niihin liittyviin ympäristö- ja terveyshyötyihin täytyy jatkossa antaa enemmän painoa. Lisäksi muun muassa asumisessa ja rakentamisessa päästöjä voitaisiin vähentää tehokkaasti lämpöpumppujen ja aurinkosähkön avulla ja moniin teknologioihin liittyy myös uusien liiketoimien avaamisen mahdollisuuksia esimerkiksi älykkäissä sähköverkoissa.

Lue lausunto tästä.