Ilmastopaneeli: Suomen on toimittava aktiivisesti ilmastoneuvottelujen edistämiseksi

Suomen ilmastopaneeli on julkaissut politiikkasuosituksen koskien kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja.Ilmastopaneeli haluaa Suomen toimivan aktiivisesti neuvotteluiden edistämiseksi. Tavoitteena tulee sen mielestä olla kunnianhimoisen, maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen aikaansaaminen joulukuussa Pariisissa.

  • Pariisin sopimukseen on sisällytettävä velvoitteita ja kannustimia, jotka laskevat globaalit päästöt YK:n jäsenmaiden hyväksymän kahden asteen tavoitteen mukaiselle tasolle.

Pariisin sopimuksessa on löydettävä ilmastopaneelin mielestä ratkaisut sekä riittävän kunnianhimoisiin päästövähennystavoitteisiin, ilmastorahoitukseen että maiden päästövähennysvastuisiin. Ilmastopaneeli näkee maailmanlaajuisen ilmastosopimuksen tarjoavan myös merkittäviä mahdollisuuksia Suomen puhtaalle teknologialle.

  • Suomi tarvitsee uusia mahdollisuuksia luovaa ilmasto- energia- ja elinkeinopolitiikkaa, koska vähäpäästöiselle teknologialle on odotettavissa suuret globaalit markkinat.

Lue koko ilmastopaneelin kansainvälisiä ilmastoneuvotteluja koskeva politiikkasuositus.

Seuraavat ilmastopaneelin politiikkasuositukset julkaistaan syksyllä ja ne käsittelevät liikenteen päästöjä, sopeutumista ilmastonmuutokseen, clean techia sekä hyvinvointia.

Lisätietoja: ilmastopaneelin jäsen, kansainvälisiin ympäristö- ja talouskysymyksiin erikoistunut kansainvälisen oikeuden professori Kati Kulovesi, p. 050 439 2173