Ilmastopaneelien kansainvälinen yhteistyöverkosto kannustaa päättäjiä kuuntelemaan tiedettä ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi

Avoimessa kirjeessään kansainvälinen ilmastopaneelien verkosto ICCN (International Climate Councils Network) kannustaa kaikkia valtioita harkitsemaan oman kansallisen riippumattoman ja puolueettoman asiantuntijapaneelin perustamista.

Sharm El-Sheikhin COP27-ilmastokokouksessa ilmastotoimien kunnianhimon tasoa tulisi nostaa, jotta Pariisin sopimuksen tavoitteet saavutetaan, toteavat eri maiden ilmastopaneelien puheenjohtajat maanantaina 7. marraskuuta julkaistussa avoimessa kirjeessä valtioiden johdolle sekä YK:n ilmastokokouksen puheenjohtajalle Sameh Shoukrylle ja YK:n ilmastopuitesopimuksen UNFCCC:n pääsihteerille Simon Stiellille. Kirjeessä kannustetaan kaikkien maiden hallituksia harkitsemaan oman kansallisen neuvoa-antavan ilmastopaneelin perustamista. ICCN-verkosto tarjoaa tukeaan hallituksille tässä pyrkimyksessä.

COP26-kokouksessa Glasgow’ssa toimintansa viime vuonna käynnistänyt ilmastopaneelien yhteistyöverkosto ICCN kokoaa yhteen 23 ilmastonmuutokseen keskittynyttä kansallista asiantuntijapaneelia kuudelta eri mantereelta. Kansalliset ilmastopaneelit ovat riippumattomia ja tieteellisiä asiantuntijaelimiä, jotka antavat suosituksia omien maidensa ilmastopoliittiseen päätöksentekoon. ICCN-verkosto tarjoaa alustan yhteistyölle, kokemusten jakamiselle ja yhteisistä haasteista keskustelemiselle. Suomen ilmastopaneeli on ollut mukana käynnistämässä kansainvälisen yhteistyöverkoston työtä yhdessä Chilen, Ruotsin ja Iso-Britannian ilmastopaneeleiden kanssa.