Ilmastopaneelien yhteistyöverkoston ICCN:n avoin kirje päättäjille

Uusi ilmastopaneelien kansainvälinen yhteistyöverkosto ICCN (International Climate Councils Network) kannustaa päättäjiä kuuntelemaan tiedettä ja ryhtymään ilmastoimissa sanoista tekoihin.

Glasgow’n ilmastokokouksen on käynnistettävä ilmastotoimien seuraava vaihe – toimeenpanon vuosikymmen, toteavat eri maiden ilmastopaneelien puheenjohtajat maanantaina 1. marraskuuta julkaistussa avoimessa kirjeessä valtioiden päämiehille sekä YK:n ilmastokokouksen brittiläiselle puheenjohtajalle Alok Sharmalle ja YK:n ilmastopuitesopimuksen UNFCCC:n pääsihteerille Patricia Espinosalle.

Avoimessa kirjeessään ilmastopaneelien puheenjohtajat kannustavat kaikkien maiden hallituksia harkitsemaan oman kansallisen neuvoa-antavan asiantuntijapaneelin perustamista.

Maailman ensimmäinen kansallisten ilmastopaneelien yhteistyöverkosto käynnistää toimintansa YK:n ilmastokokouksen alkaessa Glasgow’ssa maanantaina 1. marraskuuta. Kansainvälinen ilmastopaneelien verkosto ICCN (International Climate Councils Network) kokoaa yhteen 21 ilmastonmuutokseen keskittynyttä asiantuntijapaneelia kaikilta mantereilta. Verkoston ilmastopaneelit ovat riippumattomia ja tieteellisiä asiantuntijaelimiä, jotka antavat suosituksia omien maidensa ilmastopoliittiseen päätöksentekoon. Suomen ilmastopaneeli on ollut mukana käynnistämässä kansainvälisen yhteistyöverkoston työtä yhdessä Chilen, Ruotsin ja Iso-Britannian ilmastopaneeleiden kanssa. Glagow’n ilmastokokouksen jälkeen vetovastuu siirtyy Kanadan, Ranskan ja Guatemalan ilmastopaneeleille.

Uusi ilmastopaneelien yhteistyöverkosto on valmiina tukemaan eri maiden hallituksia ilmastotavoitteiden saavuttamisessa tarjoamalla tieteeseen perustuvaa neuvontaa ilmastopoliittisessa päätöksenteossa sekä riippumatonta arviointia ilmastotoimien edistymisestä. Verkoston tavoitteena on edistää eri maiden ilmastopaneelien välistä yhteistyötä ja tukea uusien kansallisten asiantuntijapaneelien perustamista.