Ilmastopaneelin arvio ilmastotoimien riittävyydestä

Suomen ilmastopaneeli on tehnyt arvion keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (KAISU) toimien riittävyydestä ja vuoden 2035 hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisesta paneelille ja tutkimuslaitoksille esitetyn pyynnön mukaisesti.

Syyskuun 2021 budjettiriihen yhteydessä Suomen hallitus linjasi, että se arvioi maaliskuussa 2022 ministeriöiden, tutkimuslaitosten ja Suomen ilmastopaneelin arvioihin nojautuen, ovatko päästövähennystavoitteet saavutettavissa keskipitkän aikavälin ilmastosuunnitelman (KAISU) luonnoksessa esitetyin toimin. Päästövähennystavoitteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä vuosille 2030 ja 2035 asetettuja tavoitteita. Ilmastopaneeli on tehnyt arvion ympäristöministeriöltä tulleen pyynnön mukaisesti.

Lisätietoja