Ilmastopaneelin asiantuntijat median käytettävissä YK:n ilmastokokouksen aikana

YK:n ilmastokokous (COP 28) järjestetään Dubaissa, Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa 30.11.–12.12.2023. Suomen ilmastopaneelin jäsenet seuraavat uusinta ilmastotutkimusta ja ovat median käytettävissä kokouksen aikana. Ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ja antaa suosituksia ilmastopoliittiseen päätöksentekoon.

Kokouksen keskeisiä teemoja ovat ilmastotoimien riittävyyden tarkastelu, päästöjen vähentäminen, fossiilisista polttoaineista irtautuminen, ilmastonmuutokseen sopeutuminen ja ilmastorahoitus sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamia vahinkoja ja menetyksiä koskevat rahoitusjärjestelyt. Ilmastopaneelin tutkijat taustoittavat mielellään ajankohtaisia aiheita ilmastokokoukseen liittyen.

Ilmastotoimia on vauhditettava rivakasti, jotta ilmaston lämpeneminen saataisiin rajattua Pariisin sopimuksessa määritetylle tavoitetasolle. Kokouksen yhteydessä tehdään ensimmäinen maailmanlaajuinen tilannekatsaus, joka arvioi Pariisin sopimuksen toimeenpanoa ja ilmastotavoitteiden toteutumista. Maat ovat sitoutuneet päivittämään kansalliset ilmastotavoitteensa tilannekatsauksen pohjalta vuoteen 2025 mennessä.

Hiilidioksidin talteenoton, käytön ja varastoinnin odotetaan nousevan esiin ilmastokokouksen keskusteluissa. Ilmastopaneeli julkaisee joulukuussa raportin teknisten hiilinielujen käyttöönottopotentiaalista ja kustannuksista Suomessa. Selvitys keskittyy bioperäisen hiilidioksidin teollisiin lähteisiin huomioiden nykyisten ja suunniteltujen laitosten näköpiirissä olevat käyttöiät sekä päästöjen kehityksen. Lisäksi tarkastellaan hiilidioksidin varastointimahdollisuuksien ja teknologioiden kehitystä ja käyttöönottonäkymiä Suomessa ja lähialueilla. Raportista järjestetään toimittajille taustoittava tilaisuus torstaina 14.12.2023 klo 9–10.

Ilmastopaneelin asiantuntijat seuraavat kokousta paikan päällä Dubaissa

Ilmastopaneelin asiantuntijat seuraavat ilmastoneuvotteluihin liittyviä teemoja Suomessa

Lisätietoja