Ilmastopaneelin asiantuntijat median käytettävissä YK:n ilmastokokouksen aikana

YK:n ilmastokokous (COP 26) järjestetään Glasgow’ssa Isossa-Britanniassa 31.10.–12.11.2021. Suomen ilmastopaneelin jäsenet seuraavat uusinta ilmastotutkimusta, ja ovat median käytettävissä kokouksen aikana. Ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ja antaa suosituksia ilmastopoliittiseen päätöksentekoon.

Ilmastotoimia on vauhditettava rivakasti, jotta ilmaston lämpeneminen saataisiin rajattua Pariisin sopimuksessa määritetylle tavoitetasolle. Ilmastotoimien kiireellisyyttä painotettiin myös kansainvälisen ilmastopaneelin IPCC:n elokuussa julkaiseman arviointiraportin ensimmäisessä osassa.

Pariisin ilmastosopimuksen mukaan valtioiden tulisi päivittää sopimusta varten antamansa kansalliset sitoumukset viiden vuoden välein. Kaikkien maiden odotetaan päivittävän päästövähennystavoitteensa ennen Glasgow’n ilmastokokousta. Pariisin sopimuksen konkretisoiva ja käytännöllistävä sääntökirja on tarkoitus viimeistellä kokouksessa. Ilmastokokouksessa neuvotellaan etenkin kansainvälisiä markkinamekanismeja ja raportoinnin läpinäkyvyyttä koskevista säännöistä. Kokouksessa etsitään myös ratkaisuja erityisesti kehittyvien maiden päästövähennystoimien sekä ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeutumisen rahoitukseen.

Ilmastokokouksen yhteydessä maanantaina 1. marraskuuta lanseerataan myös eri maissa toimivien tieteellisten ilmastopaneelien kansainvälinen yhteistyöverkosto International Climate Councils Network (ICCN). Verkoston tavoitteena on tukea tieteeseen perustuvaa päätöksentekoa ilmastopolitiikassa ja edistää kansallisten tiedepaneelien työtä kaikilla mantereilla.

Ilmastopaneelin asiantuntijat taustoittavat mielellään ajankohtaisia aiheita ilmastokokoukseen liittyen.

Ilmastopaneeli seuraa kokousta paikan päällä Glasgow’ssa 31.10.-10.11.

Markku Ollikainen (yleiskuva ilmastokokouksesta, päästövähennykset, ilmastorahoitus, markkinamekanismi)
Suomen ilmastopaneelin puheenjohtaja ja Helsingin yliopiston emeritusprofessori
puh. 050 415 1201,

Asiantuntijat seuraavat ilmastoneuvotteluihin liittyviä teemoja Suomessa

Hannele Korhonen (ilmastonmuutoksen vaikutukset, IPCC:n raportti)
Suomen ilmastopaneelin jäsen ja Ilmatieteen laitoksen tutkimusprofessori
puh. 029 539 2135,

Paula Kivimaa (oikeudenmukainen siirtymä)
Suomen ilmastopaneelin jäsen ja Suomen ympäristökeskuksen tutkimusprofessori
puh. 0400 148 849,

Sirkku Juhola (ilmastonmuutokseen sopeutuminen)
Suomen ilmastopaneelin jäsen ja Helsingin yliopiston professori
puh. 029 415 7387,

Kaikkien Ilmastopaneelin jäsenten yhteystiedot ja erityisalat löytyvät verkkosivuiltamme yhteystiedot-osiosta.