Ilmastopaneelin jäsenet käytettävissä hallitusneuvotteluiden tietotarpeisiin

Ilmastolain (423/2022) mukaan Ilmastopaneelin tehtävä on tuottaa, koostaa ja eritellä tieteellistä tietoa ja tunnistaa tietotarpeita ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja siihen sopeutumisesta ilmastopolitiikan suunnittelua, toimeenpanoa, seurantaa ja päätöksentekoa varten. Ilmastopaneelin jäsenet ovat käytettävissä myös hallitusneuvottelujen ilmastopolitiikkaa koskeviin tietotarpeisiin.

Ilmastopaneelin asiantuntijat ovat käytettävissä hallitusneuvottelujen tietotarpeisiin.

Ilmastopaneeli on koonnut suuntaviivoja Suomen ilmastopolitiikan tehostamiseksi.
Tutustu muistioon (pdf): Ilmastopaneelin julkaisuja 1/2023: Suuntaviivoja ilmastotoimien tehostamiseen

Ilmastopaneelin sihteeristö auttaa mielellään sopivan asiantuntijan löytämisessä:

 

Ilmastopolitiikan kokonaiskuva, taloudelliset ohjauskeinot, vihreän siirtymän talous

 

(pj.) Markku Ollikainen, emeritusprofessori (Helsingin yliopisto)
, 050 415 1201

 

Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja sopeutuminen

 

Ilmastonmuutoksen luonnontieteellinen perusta, vaikutukset, skenaariot

(vpj.) Hannele Korhonen, tutkimusprofessori, toimialajohtaja (Ilmatieteen laitos)
, 029 539 2135

 

Ilmastonmuutokseen sopeutuminen

Sirkku Juhola, professori (Helsingin yliopisto)
, 029 415 7387

 

Kansanterveysvaikutukset, saamelaiset ja ilmastonmuutos

Jouni Jaakkola, professori (Oulun yliopisto)
, 040 672 0927

 

Energia & teollisuus 

 

Energiamurros, energiamarkkinat, uusiutuva energia, sähköistyminen

(vpj.) Peter Lund, professori (Aalto-yliopisto)
, 040 515 0144

 

Vetyratkaisut, teollisuuden energia ja päästövähennykset, sähköistyminen, hiilenpoiston teknologia

Antti Arasto, tutkimusalueen johtaja (VTT)
, 040 015 9052

 

Energiasiirtymän edistäminen ja turvallisuus 

Paula Kivimaa, tutkimusprofessori (Suomen ympäristökeskus)
, 029 525 1283

 

Metsät & maatalous 

 

Metsänhoito, metsien hiilinielu, metsätuhot

Heli Peltola, professori (Itä-Suomen yliopisto)
, 040 588 0005

 

Maatalous, maaperän hiilensidonta, turvemaat

Kristiina Lång, tutkimusprofessori (Luonnonvarakeskus)
, 029 532 6474

 

Metsien hiilinielu, kasvihuonekaasut

Timo Vesala, professori (Helsingin yliopisto)
, 040 577 9008

Jyri Seppälä, professori, johtaja (Suomen ympäristökeskus)
, 040 740 1708

 

Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus 

 

Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus, systeeminen murros

Paula Kivimaa, tutkimusprofessori (Suomen ympäristökeskus)
, 029 525 1283

 

Käyttäytymismuutos, oikeudenmukaisuuden kokemus, ilmastoviestintä

Annukka Vainio, apulaisprofessori (Helsingin yliopisto)
, 050 471 9843

 

Kestävä kehitys, ilmastokasvatus, oikeudenmukaisuuden kokemus

Jukka Käyhkö, professori (Turun yliopisto)
, 029 450 2402

 

Alueidenkäyttö, rakentaminen, liikenne 

 

Alueidenkäyttö ja rakentaminen; lainsäädännön ja hallinnollisten menettelyiden kehittäminen

Ari Ekroos, professori (Aalto-yliopisto)
, 050 373 4893

 

Rakentamisen päästövähennykset, energiatehokkuus

Jarek Kurnitski, professori (Aalto-yliopisto)

 

Kuluttajien ja kuntien ilmastotoimet, liikenteen päästövähennykset

Jyri Seppälä, professori, johtaja (Suomen ympäristökeskus)
, 040 740 1708

 

Ilmastopaneeli on riippumaton tieteellinen asiantuntijaelin, joka kokoaa yhteen ilmastopolitiikan kannalta olennaista asiantuntemusta laajasti eri tieteenaloilta. Ilmastopaneelissa on mukana 15 ilmastopolitiikan kannalta keskeisten tieteenalojen huippututkijaa.

Tutustu Ilmastopaneelin julkaisuihin.

Lisätietoja: