Ilmastopaneelin uudeksi puheenjohtajaksi professori Markku Ollikainen

Ympäristöministeriö on asettanut Ilmastopaneelin toiselle toimikaudelleen vuoden 2015 loppuun asti.  Paneelin uudeksi puheenjohtajaksi on nimetty Helsingin yliopiston ympäristöekonomian professori Markku Ollikainen.

”Ilmastopaneelin työ on haastavaa ja vastuullista. Onnistuessaan se voi auttaa päättäjiä tekemään viisaita ratkaisuja, joissa ilmastonmuutoksen hillintä samalla edistää Suomen talouden kilpailukykyä. Työn keskeisiä välineitä ovat tuottamamme selvitykset, joita kevään aikana julkaistaan muun muassa hiilineutraalin yhteiskunnan piirteistä sekä maatalouden ilmastopolitiikasta”, professori Markku Ollikainen sanoo.

Paneelin uusiksi jäseniksi on nimetty professori Kati Kulovesi Itä-Suomen yliopistosta, tutkimusprofessori Nils-Olof Nylund VTT:ltä ja Timo Vesala Helsingin yliopistosta. Edelliseltä kaudelta jatkaa 11 jäsentä.

”Jäsenistön laaja-alainen tausta ja vaihtuvuus tukevat paneelin työtä tutkimustiedon ja politiikan vuoropuhelun vahvistajana. Ilmastopolitiikan haasteet eri saroilla kasvavat jatkuvasti ja vankasti tutkimustietoon pohjautuvaa julkista keskustelua ilmastonmuutoksesta tarvitaan enemmän kuin koskaan”, ympäristöministeri Ville Niinistö sanoo.

Ilmastopaneeli toimii riippumattomasti. Se neuvoo energia- ja ilmastopolitiikan ministerityöryhmää, tekee selvityksiä, antaa suosituksia päätöksenteon tueksi sekä seuraa kansallisen energia- ja ilmastostrategian toimeenpanoa.

Ensimmäisellä kaudella ilmastopaneeli tuotti selvitykset ja näkemyksiään muun muassa ilmastolain valmistelusta ja EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan tavoitteenasettelusta käytäviin keskusteluihin. Paneelin toiminnasta laadittiin arvio syyskaudella 2013. Arvio tuki näkemystä, että ilmastopaneelia tarvitaan tukemaan riippumattoman tutkimuksen ja päätöksenteon vuorovaikutusta. Paneelin vaikuttavuutta kehitetään toisella kaudella muun muassa vahvistamalla viestintää ja kehittämällä liityntää ilmasto- ja energiapolitiikan prosesseihin.

Lisätietoja

Professori Markku Ollikainen, Helsingin yliopisto, p. 050 4151 201,

Erityisavustaja Emma Kari, ympäristöministeriö, p. 0295 250 076,

Ympäristöneuvos Merja Turunen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 301,