Ilmastopolitiikka voi olla myös yksiselitteistä

Kiinan ja USA:n yhdessä antamat ilmoitukset sitoutumisesta päästöjen vähennykseen ja uusituvan energian osuuden kasvuun on otettu kaikkialla positiivisesti vastaan. Nyt kun kolme suurinta kuormittajaa, Kiina, USA ja EU ovat esittäneet omat vähennystavoitteensa, mahdollisuudet globaaliin ilmastosopimukseen Pariisissa 2015 ovat kasvaneet merkittävästi.

Britannian ilmastonmuutoksen erikoislähettiläs Sir David King korostaa tilanteen historiallista luonnetta ja sen tarjoamia uusia mahdollisuuksia. Hiilivapaan energiantuotannon nopea kasvu, tuuli- ja aurinkovoiman yksikkökustannusten jyrkkä lasku sekä suurimpien kuormittajien valmius päästöjen vähentämiseen ovat osoitus historiallisesti katsoen suhteellisen nopeasta (ja välttämättömästä) kehityksestä. Ja mikä tärkeintä, hyvin mitoitetuin ja päättäväisin toimin voimme nopeuttaa päästöjen vähentämistä, sillä hiilivapaan teknologian kehittyminen jatkuu voimakkaana.

Britannia tarjoaa kiinnostavan esimerkin ilmastopolitiikassa. Britannian ilmastopaneelin pääekonomisti Adrian Gault korostaa, että Britannian kaikki puolueet ovat sitoutuneet tiukasti päästöjen vähentämiseen. Parlamentti vahvistaa viisivuotiset hiilibudjetit, jotka ohjaavat päästöjen vähennyspolkua kohti 80 prosentin vähennystä vuoteen 2050 ja päästöjen kehitystä seurataan tarkasti. Maan ilmastolaki luo toiminnalle säännölliset ja selvät puitteet, jotta puolueiden tai eturyhmien ei tarvitse kiistellä menettelytavoista. Näin turvataan myös tarkka seuranta ja raportointi olipa hallituksessa mikä puoluekoalitio tahansa.

Kiinnostavaa on, että myös Britannian teollisuus on toivonut riittävän selkeitä tavoitteita ilmastopolitiikkaan liittyvän politiikkaepävarmuuden vähentämiseksi. Britit osaavat tarvittaessa olla radikaaleja: kun maa sitoutui aktiiviseen ilmastopolitiikkaan, muodostettiin uusi hallinnon osasto, Department of Energy and Climate Change, jotta energia- ja ilmastopolitiikan kysymykset tulisivat käsitellyksi riittävän tasapainoisesti. Ilmastopolitiikan suunnittelun ja kansalaisten osallistumisen avuksi luotiin kaikille avoin nettityökalu, Calculator 2050, jonka avulla voidaan hahmottaa erilaisia energiaratkaisuja, joilla päästövähennysurat voidaan toteuttaa.

Suomi voisi hyötyä monin tavoin Britannian kokemuksista ja ratkaisuista. Ilmastolain hyväksyminen, sen edellyttämien seuranta- ja raportointijärjestelmien kehittäminen sekä kansalaisten osallistaminen kuuluvat niihin, joita voisimme täällä soveltaa. Entä asenteemme? Jo päästöjen vähentäminen vastaamaan EU:n 2030 tavoitteita ei-päästökauppasektorilla edellyttää Suomelta luovia ratkaisuja. Voisimmeko Britannian tapaan vapautua tuijottamasta pelkästään kustannuksia ja etsiä kansallisia päästövähennysratkaisuja, joista on hyötyä, ei vain meille, vaan koko maailmalle?

* Kirjoittajat vierailivat Britannian ilmastopaneelissa 12.–14.11.2014


Marja Järvelä, Sirkku Juhola, Markku Ollikainen, Pirkko Heikinheimo *