Jäsenten haku Ilmastopaneelin uudelle kaudelle on alkanut

Korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia pyydetään ehdottamaan jäseniä Suomen ilmastopaneeliin kaudelle 2024–2027. Ilmastopaneeli on riippumaton tiedepaneeli, jonka jäsenet edustavat monipuolisesti ilmastopolitiikan kannalta keskeisiä tieteenaloja.

Ympäristöministeriö pyytää korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta jäsenehdotuksia Suomen ilmastopaneeliin. Nykyisen Ilmastopaneelin nelivuotinen kausi päättyy tänä vuonna.

Ilmastopaneeli on riippumaton tiedepaneeli, jonka valtioneuvosto asettaa neljäksi vuodeksi kerrallaan ilmastopolitiikan suunnittelun ja päätöksenteon tueksi. Ilmastopaneelin asema perustuu ilmastolakiin ja sen jäsenten tulee edustaa eri tieteenaloja.

Ilmastopaneeli koostuu enintään 15 jäsenestä. Valtioneuvosto asettaa paneelin korkeakouluilta ja tutkimuslaitoksilta saatujen ehdotusten perusteella. Uusi paneeli tullaan asettamaan toimikaudelle 1.1.2024–31.12.2027.

Ilmastopaneeli kootaan mahdollisimman monipuolisesti: jäsenet edustavat paneelin tehtävien kannalta oleellisia tutkimusaloja. Tutkimusaloja ovat esimerkiksi luonnontieteet ja yhteiskuntatieteet sekä tieteenalat, joissa tutkitaan ilmastonmuutoksen hillintään ja ilmastonmuutokseen sopeutumiseen läheisesti liittyviä sektoreita, kuten liikennettä, rakentamista, energiaa ja maa- ja metsätaloutta sekä maankäyttöä.

Ympäristöministeriö pyytää ehdotuksia Suomen ilmastopaneelin jäseniksi yliopistoilta, valtion tutkimuslaitoksilta sekä paneelin tehtävien kannalta keskeisiltä ammattikorkeakouluilta. Jäseneksi voi ehdottaa useaa ehdokasta kerrallaan.

Organisaatioiden tulee toimittaa omat ehdotukset Ilmastopaneelin jäseniksi kootusti ympäristöministeriöön 16.6.2023 mennessä. Ehdotusten yhteydessä tulee ilmoittaa organisaation mahdollinen ehdokas paneelin puheenjohtajaksi.

Lisätietoja Ilmastopaneelin toiminnasta ja nykyisistä jäsenistä löydät verkkosivuiltamme.

Lisätietoja