Suomen ilmastopaneeli ja Luontopaneeli hakevat viestintäasiantuntijaa

Viestintäasiantuntijan tehtävänä on viestinnän strateginen suunnittelu ja toteutus yhdessä paneelien sihteeristöjen kanssa.

Suomen ilmastopaneeli ja Luontopaneeli hakevat yhteistä viestintäasiantuntijaa. Viestintäasiantuntija vastaa paneelien viestinnän suunnittelusta, toimeenpanosta, seurannasta ja kehittämisestä. Tehtävään kuuluu myös viestinnän budjetoinnista huolehtiminen.

Tehtävä sijoittuu Helsingin yliopiston Viikin kampukselle Ilmastopaneelin sihteeristön yhteyteen. Hakuaika päättyy 6.12. Tehtävä on määräaikainen 1.2.2021 – 31.12.2023.

Viestintäasiantuntija

Viestintäasiantuntija luo ja kehittää paneelien viestintästrategiaa ja viestintäsuunnitelmia, valmentaa ja tukee tutkijoita paneelien hankkeiden viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa sekä vastaa media-, sidosryhmä- ja vaikuttajaviestinnän suunnittelusta.

Viestintäasiantuntija seuraa ajankohtaista media- ja somekeskustelua ja pitää paneelien puheenjohtajistot ja sihteeristöt ajan tasalla Luontopaneelia ja Ilmastopaneelia koskevista keskusteluista. Hän tekee sosiaalisen median viestintää yhdessä sihteeristön kanssa sekä ylläpitää verkkosivuja. Viestintäasiantuntijan tehtäviin voi lukeutua myös pienet taittotyöt tai taittotöiden hankkiminen ulkoiselta kumppanilta.

 

Kiinnostuitko? Tarkempi hakuilmoitus ja ohjeet hakuun:

Viestintäasiantuntija >>

 

Suomen Ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmasto- ja energiapolitiikkaa koskevissa kysymyksissä. Se antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon ja vahvistaa monitieteellistä otetta ilmastotieteissä. Suomen ilmastopaneeli on asetettu ilmastolain (609/2015) mukaisesti. Ilmastopaneelissa on mukana 15 ilmastopolitiikan kannalta keskeisten tieteenalojen edustajaa. Paneelin puheenjohtaja on Helsingin yliopiston professori Markku Ollikainen. Paneelia avustaa pääsihteeri ja tiedesihteeristö. Valtioneuvosto nimitti paneelin 19.12.2019 nelivuotiskaudeksi. 2020-2023 käynnissä on ilmastopaneelin neljäs toimikausi. Ilmastopaneelin selvitykset ja kannanotot tehdään tieteellisin perustein ja paneelin valitsemilla tavoilla. Eri ministeriöt ja työryhmät voivat antaa Ilmastopaneelille toimeksiantoja, mutta eivät vaikuttaa lopputulokseen tai kannanottoihin (https://www.ilmastopaneeli.fi/).