Suomen ilmastopaneeli malliesimerkki tiedon ja päätöksenteon yhteistyöstä

Suomen ilmastopaneeli on nostettu malliesimerkiksi muistioon, johon on kerätty 13 toimivaa yhteistyömallia vaikeiden yhteiskunnallisten ongelmien kohtaamiseen. Sitran ja Demos Helsingin raportin mukaan Ilmastopaneelilla on ollut selvä vaikutus ilmastopolitiikkaan ja paneeli on nostanut poliittisen keskustelun tasoa Suomessa.

Sitra ja Demos Helsinki ovat kartoittaneet toimivia tiedon ja päätöksenteon yhteistyömalleja Suomesta ja maailmalta. Yksi malliesimerkeistä on Suomen ilmastopaneeli.

Muistion mukaan Ilmastopaneelin vaikutus ilmastopolitiikkaan on ollut selvä. Paneelilla on suora linkki Suomen hallintoon, sen käsitys päätöksenteon tietotarpeista on ajan tasalla ja linkki poliittiseen päätöksentekoon on vahva. Paneeli myös esiintyy usein mediassa.

Muistiossa todetaan, että paneelin vahva läsnäolo on nostanut poliittisen keskustelun tasoa, se on tuonut asialistalle uusia kysymyksiä ja näkökulmia ja se on myös vaikuttanut linjauksiin lausunnoillaan.

Paneelin vaikuttavuutta myös lisäävät ilmastonmuutoksen haasteiden kiireellisyys ja aiheen nousu politiikan agendalle viime vuosina.

Yhteensä 13 mallia Suomesta ja maailmalta

Muistioon on kerätty sellaisia toimintamalleja, joille yhteistä on asiantuntemuksen tai tiedon eri lajien kokoaminen yhteen. Mallit myös tuovat yhteen eri taustaisia ihmisiä tulkitsemaan tietoa yhdessä. Muistion tavoitteena on kehittää suomalaisia tiedon ja päätöksenteon rajapintoja ja saavuttaa parempia, monimuotoiseen tietoon perehtyneitä päätöksiä.

Sitran ja Demos Helsingin muistiossa esitellään yhteensä 13 yhteistyömallia, joista osa on Suomesta ja osa maailmalta. Suomen ilmastopaneelin lisäksi muistiossa on esitelty muun muassa Future Cities -dialogi Isosta-Britanniasta ja Knowledge Broketing -niminen pelillinen työpaja Puolasta. Muita suomalaisia yhteistyömalleja raportissa ovat muun muassa Ekosyysteemifoorumi, Päättäjien metsäakatemia ja Ekonomistikone.

Muistio on osa Sitran ja Demos Helsingin yhteistyöhanketta tiedon ja päätöksenteon yhteistyömallien kartoittamiseksi ja kehittämiseksi Suomessa.

 

Lue Sitran muistio täältä: Tiedonkäytön toimintamalleja kompleksisten haasteiden kohtaamiseen >>