Tutkimusprofessori Tuula Packalen siirtyy maa- ja metsätalousministeriöön – jää pois Suomen ilmastopaneelista

Ympäristöministeriö tiedottaa mahdollisesta uudesta Ilmastopaneelin jäsenhausta myöhemmin.

Suomen ilmastopaneelin jäsen ja Luonnonvarakeskuksen tutkimusprofessori Tuula Packalen siirtyy maa- ja metsätalousministeriön luonnonvaraosaston osastopäälliköksi. Näin ollen hän jää pois Suomen ilmastopaneelista Luonnonvarakeskuksen edustajana.

Ympäristöministeriö tiedottaa mahdollisesta uudesta jäsenhausta ja sen ajankohdasta myöhemmin. Haku kohdentuu metsätieteeseen erikoistuneisiin tutkijoihin.

Lisätietoja:

Pääsihteeri
Heta-Elena Heiskanen
Suomen ilmastopaneeli
Erityisasiantuntija, Ympäristöministeriö

puh.+358 295 250 380

Suomen Ilmastopaneeli edistää tieteen ja politiikan välistä vuoropuhelua ilmasto- ja energiapolitiikkaa koskevissa kysymyksissä. Se antaa suosituksia hallituksen ilmastopoliittiseen päätöksentekoon ja vahvistaa monitieteellistä otetta ilmastotieteissä. Suomen ilmastopaneeli on asetettu ilmastolain (609/2015) mukaisesti. Ilmastopaneelissa on mukana 14 ilmastopolitiikan kannalta keskeisten tieteenalojen edustajaa. Paneelin puheenjohtaja on Helsingin yliopiston professori Markku Ollikainen. Paneelia avustaa pääsihteeri ja tiedesihteeristö. Valtioneuvosto nimitti paneelin 19.12.2019 nelivuotiskaudeksi. 2020-2023 käynnissä on ilmastopaneelin neljäs toimikausi. Ilmastopaneelin selvitykset ja kannanotot tehdään tieteellisin perustein ja paneelin valitsemilla tavoilla. Eri ministeriöt ja työryhmät voivat antaa Ilmastopaneelille toimeksiantoja, mutta eivät vaikuttaa lopputulokseen tai kannanottoihin (https://www.ilmastopaneeli.fi/).