Uusi ilmastopaneeli on aloittanut työnsä

Valtioneuvosto asetti 21.1.2016 tieteellisen ja riippumattoman asiantuntijaelimen ilmastopolitiikan suunnittelun ja sitä koskevan päätöksenteon tueksi (Suomen ilmastopaneeli).

Suomen ilmastopaneelin tehtävänä on ilmastolain suunnittelua ja seurantaa varten koostaa ja eritellä tieteellistä tietoa ilmastonmuutoksen hillinnästä ja siihen sopeutumisesta. Paneelilta on pyydettävä lausunto koskien ilmastopolitiikan suunnitelmaluonnoksia. Näitä ovat pitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma, päästökaupan ulkopuolista sektoria koskeva keskipitkän aikavälin ilmastopolitiikan suunnitelma sekä ilmastonmuutoksen kansallinen sopeutumissuunnitelma.

Suomen ilmastopaneeli voi harkintansa nojalla suorittaa muitakin ilmastonmuutosta koskevaan tietopohjaan liittyviä tehtäviä. Valtioneuvoston asetuksella voidaan säätää tarkemmin paneelin tehtävistä ja kokoonpanosta.

Suomen ilmastopaneelin kokoonpano:

 • Puheenjohtaja: professori (ympäristö- ja luonnonvaratalous) Markku Ollikainen, Helsingin yliopisto
 • Jäsenet: tutkimusprofessori Miimu Airaksinen, VTT Oy (ekotehokas rakennettu ympäristö),
  professori Antti Asikainen, Luonnonvarakeskus (metsäteknologia),
  emeritaprofessori Marja Järvelä, Jyväskylän yliopisto (yhteiskuntapolitiikka),
  professori Markku Kanninen, Helsingin yliopisto (metsätieteet),
  tutkimusprofessori Maria Kopsakangas-Savolainen, Oulun yliopisto (energiatalous),
  professori Kati Kulovesi, Itä-Suomen yliopisto (kansainvälinen ympäristöoikeus),
  johtava ekonomisti Marita Laukkanen, VATT (ympäristötalous),
  tohtoritutkija Heikki Liimatainen, Tampereen teknillinen yliopisto (liikennetutkimus),
  professori Lassi Linnanen; Lappeenrannan teknillinen yliopisto (energiajärjestelmät ja ympäristötalous),
  johtava tutkija Timo Lanki, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (ympäristöterveys),
  professori Kristiina Regina, Luonnonvarakeskus (maaperä ja luonnonvarat),
  johtaja Jyri Seppälä, Suomen ympäristökeskus (kestävä kulutus ja tuotanto) sekä
  tutkimusjohtaja Yrjö Viisanen, Ilmatieteen laitos (ilmakehätieteet).

Suomen ilmastopaneelin pääsihteerinä toimii neuvotteleva virkamies Pirkko Heikinheimo ympäristöministeriöstä. Ilmastopaneeli on aloittanut työnsä. Tarkemmista hanke- ja muista työsuunnitelmista tiedotetaan niiden täsmentyessä.