Valtioneuvosto asetti uuden Ilmastopaneelin – puheenjohtajaksi Jyri Seppälä

Valtioneuvosto asetti uuden Ilmastopaneelin seuraavalle nelivuotiskaudelle 2024–2027 torstaina 9. marraskuuta. Puheenjohtajaksi valittiin professori Jyri Seppälä Suomen ympäristökeskuksesta. Suomen ilmastopaneeli antaa lausuntoja ja tuottaa tieteellistä tietoa päätöksenteon tueksi.

Ilmastopaneeliin nimettiin 15 tutkijaa yliopistoista ja tutkimuslaitoksista. Ilmastopaneeli on riippumaton asiantuntijaelin, jonka asema on määritelty ilmastolaissa. Lain mukaan paneelin tehtävänä on tuottaa, koostaa ja eritellä tieteellistä tietoa ja tunnistaa tietotarpeita ilmastonmuutoksen hillitsemisestä ja siihen sopeutumisesta. Tietoa käytetään ilmastopolitiikan suunnittelussa, toimeenpanossa, seurannassa sekä päätöksenteon tukena. Ilmastopaneelin nykyinen toimikausi jatkuu 31.12.2023 asti ja uudet jäsenet aloittavat työnsä ensi vuoden alussa.

Ilmastopaneelin jäsenhaku käynnistettiin viime keväänä. Korkeakoulut ja tutkimuslaitokset saivat ehdottaa paneeliin jäseniä, ja ympäristöministeriö sai 41 jäsenehdotusta ja 6 ehdotusta puheenjohtajaksi. Uutena puheenjohtajana aloittaa professori Jyri Seppälä, joka on toiminut Ilmastopaneelin jäsenenä paneelin perustamisesta lähtien.

”On tärkeää, että Suomi täyttää ilmastotavoitteensa ja etenee määrätietoisesti kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa. Näin Suomi pystyy lunastamaan siirtymään liittyvät mahdollisuudet. Ilmastopaneelin tehtävänä on tuoda tähän prosessiin tutkimukseen perustuvaa tietoa päätöksenteon tueksi”, sanoo Ilmastopaneelin tuleva puheenjohtaja, professori Jyri Seppälä.

Ilmastopaneeli toimii yhteistyössä muiden tiedepaneelien kanssa. Ilmastopaneelin lisäksi lakisääteisiä tiedepaneeleita on Suomen Luontopaneeli, jonka jäsenet uudelle toimikaudelle 2024–2027 nimitetään loppuvuonna 2023. Lisäksi Suomessa toimii Kestävyyspaneeli, Metsäbiotalouden tiedepaneeli ja Talouspolitiikan arviointineuvosto. Tänä syksynä aloitti myös ilmastolain mukainen saamelainen ilmastoneuvosto, jossa on sekä tutkijoita että perinteisen tiedon haltijoita.

”Ilmastopaneelin tarjoamalla tiedeneuvonnalla on ollut tärkeä rooli Suomen ilmastopolitiikan tieteellisen pohjan turvaamisessa ja hiilineutraaliustavoitteen asettamisessa. Toivotan onnea ja menestystä Ilmastopaneelin jäsenille seuraavalle toimikaudelle – tiedeyhteisön ja päätöksentekijöiden välinen tiivis vuoropuhelu on koko yhteiskunnan etu”, sanoo Ilmastopaneelin puheenjohtajana vuosina 2014–2023 toiminut Markku Ollikainen.

“Uusi paneeli jatkaa edellisen paneelin viitoittamaa työtä uusin voimin.  Kokoonpanossa on vanhoja ja uusia panelisteja, mikä mahdollistaa toiminnan sujuvan aloittamisen ja jatkamisen, mutta myös muuttamisen. Uuden paneelin asiantuntemus vastaa hyvin näköpiirissä oleviin ilmastopolitiikan haasteisiin ja toisaalta myös sen mukana tuomiin mahdollisuuksiin. Ilmastolain mukaisiin paneelin tehtäviin on kenties nyt tarvetta enemmän kuin koskaan aikaisemmin”, Seppälä jatkaa.

Suomen ilmastopaneelin kokoonpano 1.1.2024-31.12.2027

Puheenjohtaja 

Jyri Seppälä
professori, Suomen ympäristökeskus

Jäsenet            

Paula Kivimaa
tutkimusprofessori, Suomen ympäristökeskus

Antti Arasto
tutkimusjohtaja, Teknologian tutkimuskeskus VTT

Hannele Korhonen
tutkimusprofessori, toimialajohtaja, Ilmatieteen laitos

Lassi Ahlvik
apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Kati Kulovesi
professori, Itä-Suomen yliopisto

Raisa Mäkipää
tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus

Jaana Halonen
johtava tutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Kati Koponen
erikoistutkija, Teknologian tutkimuskeskus VTT

Risto Soukka
professori, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Heikki Liimatainen
professori, Tampereen yliopisto

Jarek Kurnitski
professori, Aalto-yliopisto

Sampo Soimakallio
ryhmäjohtaja, johtava tutkija, Suomen ympäristökeskus

Anne Toppinen
varadekaani, professori, Helsingin yliopisto

Heikki Lehtonen
tutkimusprofessori, Luonnonvarakeskus

Lisätietoja