Terveysvaikutukset

O 9/2024 vp Autoilun verotuksen kokonaisuus

Autoilun verotuksen kokonaisuus Verojaosto on pyytänyt Ilmastopaneelin näkemystä autoilun verotuksen kokonaisuudesta soveltuvin osin fiskaalisesta näkökulmasta, vaikutuksista autoilun kustannuksiin ja ympäristövaikutuksiin. Suomen ilmastopaneelin pääviestit Liikenteen verouudistus tarvitaan […]

KAA 1/2023 vp Lakialoite polttoaineveron kohtuullistamisesta ja kohtuullisen hintatason turvaamisesta; KAA 2/2023 vp Dieselin käyttövoimavero poistettava ja luotava dieselille biopolttoaineiden jakeluvelvoitetuki; KAA 5/2023 vp Kipuraja ylitetty – autoilun elvytyspaketti!

Taustaa Ilmastopolitiikka liikennesektorilla Liikennesektorin päästöt olivat vuonna 2022 n. 10 Mt CO2-ekvivalenttia eli 20 % Suomen kokonaispäästöistä (pois lukien LULUCF-sektori). Fossiilittoman liikenteen tiekartassa ja ilmastosuunnitelmissa on […]

Sopeutumisen suuntaviivat ilmastopolitiikassa

Tämän raportin tarkoituksena on nostaa esille ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin riskeihin ja sopeutumispolitiikan suunnitteluun. Muistio voi toimia materiaalina kohdentamaan tulevia […]