Eurooppalaiset ilmastopaneelit kannustavat komissiota esittämään tiedeneuvontaan pohjaavia 2040-tavoitteita

Suomen ilmastopaneeli yhdessä useiden muiden eurooppalaisten tiedepaneelien kanssa tukee EU:n ilmastopaneelin suositusta EU:n 2040-tavoitteiksi ja kehottaa komissiota huomioimaan EU:n ilmastopaneelin neuvon ehdottaessaan ilmastotavoitteita vuoteen 2040.

EU:n ilmastopaneeli julkaisi kesäkuussa 2023 kattavan raportin EU:n 2040 tavoitteen asettamisen tueksi. EU:n ilmastolain mukaisesti komission tulee ottaa EU:n ilmastopaneelin neuvo huomioon ehdottaessaan uusia ilmastotavoitteita. EU:n 2040 tavoite tulisi EU:n ilmastopaneelin suosituksen mukaan olla vähintään 90–95 prosentin nettopäästöjen vähennys verrattuna vuoteen 1990. EU:n ilmastopaneelin tieteeseen pohjaava neuvo antaa komissiolle hyvän pohjan esittää 2040-ilmastotavoitteita, toteaa joukko eurooppalaisia tiedepaneeleita sekä Euroopan tiedepaneelien verkosto EEAC tiistaina 21.11. julkaistussa kirjeessään EU:n ilmastokomissaari Wopke Hoekstralle, komission varapresidentti Maroš Šefčovičille ja komission ilmasto-osaston pääjohtaja Kurt Vandenberghelle.

Suomen ilmastopaneeli on jo aiemmin lausunut EU:n 2040-tavoitteen asettamisesta sekä suoraan komissiolle että ympäristöministeriölle. EU:n ilmastopaneelin suositusta mukaillen Suomen ilmastopaneeli suosittaa oman analyysinsä pohjalta vähintään 95 prosentin vähennystavoitetta EU:n nettopäästöille vuodelle 2040 verrattuna vuoteen 1990. Tehdäkseen reilun osuutensa globaaleista ilmastotoimista EU:n fossiilisten ja prosessiperäisten päästöjen tulisi laskea 90 prosenttia vuoteen 2040 mennessä verrattuna vuoden 1990 tasoon. Hiilineutraaliuden saavuttaminen EU:ssa ennen vuotta 2050 parantaisi EU:n panoksen reiluutta. Ilmastopaneeli katsoo, että nettopäästövähennystavoitteen lisäksi EU:ssa tarvitaan selkeät tavoitteet sekä päästöille että nieluille. EU:n ilmastopaneelin ja Suomen ilmastopaneelin suositusten mukaiset päästö- ja nielutavoitteet vuoteen 2040 edistävät myös Suomen ilmastolain tavoitteiden saavuttamista ja voimistavat Suomen taloudellista kilpailuetua Euroopassa.

Eurooppalaisten tiedepaneelien yhteisellä kirjeellä halutaan ilmaista tuki EU:n ilmastopaneelin tieteelliseen arvioon perustuvaan neuvonantoon. Kirjettä on työstetty yhdessä yhteensä yhdeksän eurooppalaisen tiedepaneelin sekä EEAC-verkoston kanssa. Kansalliset ilmastopaneelit ovat riippumattomia ja tieteellisiä asiantuntijaelimiä, jotka antavat suosituksia ilmastopoliittiseen päätöksentekoon. EU:n ilmastopaneeli on EU:n ilmastolain mukaisesti vuonna 2021 asetettu riippumatonta tieteeseen pohjaavaa neuvontaa EU:n ilmastopolitiikan päätöksenteon tueksi tarjoava asiantuntijaelin. EEAC (The European Environment and Sustainable Development Advisory Councils Network) puolestaan on eurooppalainen ympäristö- ja kestävyyskysymyksiin keskittyvien tiedepaneelien verkosto.