Asiantuntijalausunto.HE 186/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilöautojen romutuspalkkiosta ja sähkökäyttöisten henkilöautojen hankintatuesta sekä henkilöautojen kaasu-tai etanolikäyttöisiksi muuntamisen tuesta annetun lain muuttamisesta. Liikenne-ja viestintävaliokunta, 6.11.2020