Valtioneuvoston E-kirjelmä E 118/2020vp: Komission tiedonanto ja vaikutustenarviointi EU:n 2030 ilmastotavoitteen korottamisesta (2030 Climate Target Plan) Talousvaliokunta 12.10.2020 Vastaavat lausunnot myös ympäristövaliokuntaan ja maatalous-metsävaliokuntaan