Valtioneuvoston U-jatkokirjelmä 11/2020: Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi puitteiden vahvistamisesta ilmastoneutraaliuden saavuttamiseksi ja asetuksen (EU) 2018/1999 muuttamisesta (eurooppalainen ilmastolaki) sekä komission muutetusta ehdotuksesta. Talousvaliokunta, 12.10.2020 Vastaavat lausunnot myös ympäristövaliokuntaan ja maatalous-metsävaliokuntaan