Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus

Oikeudenmukaisuus on ilmastopolitiikassa keskeinen kysymys, sillä hiilineutraaliin yhteiskuntaan siirtyminen edellyttää merkittävää systeemistä muutosta esimerkiksi energia-, ruoka- ja liikennejärjestelmissä. On tärkeää varmistaa, että murros toteutetaan reilusti – niin ettei kukaan jää pahasti jälkeen tai kärsi muutoksesta kohtuuttomasti.

Hankkeen tavoitteet: Ilmastopaneelin hankkeessa tarkasteltiin reilua murrosta oikeudenmukaisuuden neljästä ulottuvuudesta. Jako-oikeudenmukaisuus kiinnittää huomion politiikkatoimien vaikutusten oikeudenmukaiseen jakautumiseen alueiden, ihmisryhmien ja yksittäisten ihmisten välillä. Menettelytapojen oikeudenmukaisuus huomioi ihmisten tasavertaiset mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon ja vaikuttaa muutosten suunnitteluun ja toteutukseen. Tunnustava sosio-kulttuurinen oikeudenmukaisuus tarkoittaa esimerkiksi erilaisten maailmankatsomusten, valta-asemien ja elämäntapojen huomioimista ilmastopolitiikassa. Hyvittävä oikeudenmukaisuus keskittyy politiikan tuottamien ei-toivottujen jakovaikutusten lievittämiseen.

Käytännössä: Hankkeessa tarkennettiin reilun murroksen ulottuvuuksia sekä ilmastonmuutoksen hillintään että sopeutumiseen liittyen ja kehitettiin tarkastelukehikko Suomen ilmastopolitiikan laatimisen, toimeenpanon ja arvioinnin tueksi. Lisäksi hankkeessa tarkasteltiin ilmastopolitiikan vaikutuksia erityisesti kansalaisten perusoikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Keskiössä ovat energia, liikenne ja ruoka sekä alueelliset kysymykset. Saamelaisia alkuperäiskansana koskevia oikeudenmukaisuuskysymyksiä tarkastellaan erikseen. Hankkeessa tuotettiin analyysia ja politiikkasuosituksia sekä järjestettiin sidosryhmätyöpajoja.

Hanke toteutettiin 1.1.2021–30.4.2023.

Mukana ovat Aalto-yliopisto, SYKE, Oulun yliopisto, Turun yliopisto ja Helsingin yliopisto.

Lisätietoja:

Paula Kivimaa
Tutkimusprofessori
Suomen ympäristökeskus
+358 29 525 1283

 

Raportit ja muistiot

Tieteelliset artikkelit

Blogikirjoitukset

Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus alkuperäiskansa saamelaisten kannalta -muistion julkaisutilaisuus 28.8.2023

Suomen ilmastopaneelin Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus -hanke on tarkastellut ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuskysymyksiä sekä hillintään että sopeutumiseen liittyen.

Osana hanketta tarkasteltiin erityisesti alkuperäiskansa saamelaisten kannalta keskeisiä oikeudenmukaisuuskysymyksiä ja niihin vaikuttavia tekijöitä. Hankkeen työn tuloksena syntynyttä muistiota voidaan hyödyntää suunniteltaessa ilmastopolitiikkatoimia ja arvioitaessa niiden vaikutuksia saamelaiskulttuuriin.

Tilaisuudessa esiteltiin muistion keskeinen sisältö sekä annettiin tilaa keskustelulle ja kysymyksille.

Tilaisuudessa esitetty materiaali (pdf)

Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus -hankkeen julkaisutilaisuus 2.3.2023

Suomen ilmastopaneelin Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus -hanke tarkastelee ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuskysymyksiä sekä hillintään että sopeutumiseen liittyen.

Tilaisuudessa esitellään hankkeessa tunnistettuja arviointikysymyksiä Suomen ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuden arvioimiseksi sekä kansalaisten näkökulmia ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuteen kartoittaneen kansalaiskyselyn tuloksia. Lisäksi hankkeen tutkijat tarkastelevat puheenvuoroissaan mm. oikeudenmukaisuuden arviointia sopeutumisen suunnittelussa sekä ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuskysymyksiä erityisesti saamelaisten kannalta.

Tilaisuudessa esitetty materiaali (pdf)

Tilaisuuden ohjelma:

Alkusanat, Markku Ollikainen, Ilmastopaneelin puheenjohtaja, emeritusprofessori, Helsingin yliopisto

Miten ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuutta voidaan arvioida?

          Paula Kivimaa, Ilmastopaneelin jäsen, tutkimusprofessori, Suomen ympäristökeskus

Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuskysymyksiä saamelaisten kannalta

         Klemetti Näkkäläjärvi, tutkijatohtori, Oulun yliopisto

         Jouni Jaakkola, Ilmastopaneelin jäsen, professori, Oulun yliopisto

Kommenttipuheenvuoro: Johanna Korpi, lainsäädäntöjohtaja, ympäristöministeriö

Oikeudenmukaisuuden arviointi sopeutumisen suunnittelussa

           Sirkku Juhola, Ilmastopaneelin jäsen, professori, Helsingin yliopisto

Kansalaisten näkökulmia ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuteen

           Annukka Vainio, Ilmastopaneelin jäsen, apulaisprofessori, Helsingin yliopisto

Kommenttipuheenvuoro: Emma Merikanto, Nuorten Agenda 2030 -ryhmä

Loppusanat