Kuinka oikeudenmukaisuus voidaan huomioida ilmastopolitiikassa?

Tämä keskustelunavaus lähtee siitä, että ilmastonmuutoksen torjuminen ja ilmastonmuutokseen sopeutuminen on välttämätöntä globaalin ja ylisukupolvisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta. Pariisin ilmastosopimus ja EU:n ilmastosääntely sitovat Suomea. Suomen pitää hoitaa yhteisestä tavoitteesta oma osansa, ja Suomen ilmastolakiin ollaankin ottamassa kansallinen hiilineutraaliustavoite. Tässä työpaperissa esitellään oikeudenmukaisuuden määrittelyssä käytetty kolmijako sekä sitä läpileikkaavat oikeudenmukaisuuden tasot ja ihmisoikeusnäkökulma. Työpaperissa myös keskustellaan siitä, mitä voidaan pitää oikeudenmukaisena ja miten oikeudenmukaisuutta voidaan katsoa oikeustieteellisestä näkökulmasta. Työpaperi tuottaa taustatietoa oikeudenmukaisuuden käsitteestä Suomen ilmastopolitiikan arviointia varten, huomioiden myös Suomen ilmastotoimien ja toimitusketjujen globaalit heijastusvaikutukset.

Tarkastelemme tutkimuskirjallisuuden pohjalta, mitä oikeudenmukaisuuden huomiointi ilmastopolitiikan yhteydessä tarkoittaa. Kartoitamme oikeudenmukaisuuden yleisiä periaatteita sekä perus- ja ihmisoikeuksien ilmastopolitiikalle asettamia reunaehtoja. Työpaperin tavoitteena on toimia keskustelunavauksena oikeudenmukaisuuden eri ulottuvuuksista ja siitä, miten näiden pohdinta ja arviointi voitaisiin nivoa kiinteämmin osaksi ilmastopoliittista päätöksentekoa. Työpaperissa esitettyä ulottuvuustarkastelua työstetään eteenpäin arviointikehikoksi sektorikohtaisissa sidosryhmätyöpajoissa vuoden 2021 aikana. Ilmastopaneelin oikeudenmukaisuushankkeen tavoitteena on tuottaa päätöksenteon tueksi ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuuden arviointia helpottavia kysymyksiä.

Julkaisun lisätiedot

Viittausohje:
Kivimaa, P., Huttunen, S., Lähteenmäki-Uutela, A., Heikkinen, M., Juhola, S., Kaljonen, M., Käyhkö, J., Lund, P., Näkkäläjärvi, K. ja Vainio, A., 2021. Kuinka oikeudenmukaisuus voidaan huomioida ilmastopolitiikassa? Suomen ilmastopaneelin julkaisuja 2/2021.

ISSN: 2737-0984
ISBN: 978-952-7457-01-6
DOI: https://doi.org/10.31885/9789527457016

Julkaistu CC BY 4.0 -lisenssillä.

Keskustelunavaus on julkaistu osana Ilmastopaneelin Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus -hanketta. Ilmastopolitiikan oikeudenmukaisuus –hankkeessa (2021–2023) pyritään lisäämään ymmärrystä siitä, mitä oikeudenmukaisuudella tarkoitetaan ilmastopolitiikan yhteydessä.