Ilmastolakiin kirjattavat pitkän aikavälin päästö- ja nielutavoitteet – Ilmastopaneelin analyysi ja suositukset

Sanna Marinin hallitusohjelman mukaisesti Suomen ilmastolakia uudistetaan. Lakia on tarkoitus päivittää siten, että tavoite hiilineutraaliudesta vuoteen 2035 mennessä toteutuu. Myös vuoden 2050 tavoite päivitetään ja lakiin lisätään hiilineutraaliuspolkua vastaavat päästövähennystavoitteet vuosille 2030 ja 2040. Ilmastolaki laajennetaan kattamaan myös maankäyttösektori sekä hiilinielujen vahvistaminen. Pyrkimyksenä on, että Suomi tekee oman osansa maailman keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen.

Suomen ilmastopaneeli on analysoinut pitkän aikavälin mukaisia päästövähennyspolkuja ja niiden välitavoitteita nojautuen Pariisin ilmastosopimuksessa kirjattuun pyrkimykseen rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen, ilmastotieteen uusimpaan tutkimukseen sekä näkemykseen kunkin maan globaalisti reiluun panokseen Pariisin ilmastosopimuksen toteuttamisessa.

Nojaten tähän analyysiin Ilmastopaneeli esitti suosituksensa fossiilisten ja prosessiperäisten päästövähennysten ja maankäyttösektorin (land use, land use change and forestry, LULUCF) nettohiilinielun tavoitteiksi. Ilmastopaneeli toimitti ilmastolakityöryhmälle sekä ilmastoerityisavustajille ilmastopanelistien hyväksymän muistion suosituksistaan 23.11.2020 ja täydensi sitä 28.12.2020. Ilmastopaneelin suositukset ja niiden perusteet esiteltiin ilmasto- ja energiapoliittisen ministeriryhmän kokouksessa 20.1.2021.

Julkaisun lisätiedot

Viittausohje:
Suomen ilmastopaneeli, 2021. Ilmastolakiin kirjattavat pitkän aikavälin päästö- ja nielutavoitteet – Ilmastopaneelin analyysi ja suositukset. Suomen ilmastopaneelin raportti 1/2021.