Sopeutumispolitiikan seurannan ja arvioinnin keskeiset haasteet

Tässä muistiossa tuodaan esiin ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnittelun, seurannan ja arvioinnin sekä riskiarvioinnin yhteensovittamisen keskeisiä kysymyksiä. Huomiot perustuvat
Ilmastopaneelin SUOMI-hankkeessa tehtyyn tarkasteluun, johon on koottu tietoa sopeutumispolitiikan käytännöistä ja niiden toimivuudesta kansainvälisesti, sekä vertailuun neljän edistyksellisen maan seuranta- ja arviointijärjestelmistä.

Sopeutumisen seurannan ja arvioinnin kehittäminen – keskeiset huomiot:

  • Kansallisessa sopeutumispolitiikassa ja siihen liittyvissä suunnitelmissa tulee määritellä sopeutumisen tavoitteet mahdollisimman selkeästi eri aikaväleillä.
  • Seurantaan ja arviointiin on keskitytty toistaiseksi vähän, vaikka sitä vaaditaan kansainvälisissä sopimuksissa sekä kansallisessa lainsäädännössä.
  • Sopeutumisen seuranta ja arviointi voidaan kytkeä kansalliseen sää- ja ilmastoriskiarvioon. Näin voidaan saada tietoa siitä, kuinka hyvin ilmastonmuutoksen aiheuttamaan riskiin voidaan
    vaikuttaa sopeutumistoimilla.
  • Seuranta- ja arviointijärjestelmän kehittäminen on oleellista, kun tieteellinen tieto ilmastonmuutoksen vaikutuksista ja sopeutumistoimien vaikuttavuudesta lisääntyy.

Julkaisun lisätiedot

Viittausohje:
Juhola, S., Käyhkö, J. & Hildén, M., 2022. Sopeutumispolitiikan seurannan ja arvioinnin keskeiset haasteet. Suomen ilmastopaneelin julkaisuja 2/2022

ISSN: 2737-0984
ISBN: 978-952-7457-13-9
DOI: https://doi.org/10.31885/9789527457139

Julkaistu CC BY 4.0 -lisenssillä.