Ilmastonmuutoksen vaikutukset ja ilmastoriskit

Sopeutumispolitiikan seurannan ja arvioinnin keskeiset haasteet

Tässä muistiossa tuodaan esiin ilmastonmuutokseen sopeutumisen suunnittelun, seurannan ja arvioinnin sekä riskiarvioinnin yhteensovittamisen keskeisiä kysymyksiä. Huomiot perustuvat Ilmastopaneelin SUOMI-hankkeessa tehtyyn tarkasteluun, johon on koottu tietoa sopeutumispolitiikan […]

Sopeutumisen suuntaviivat ilmastopolitiikassa

Tämän raportin tarkoituksena on nostaa esille ilmastonmuutoksen sopeutumiseen liittyviä ajankohtaisia kysymyksiä, jotka liittyvät ilmastonmuutoksen mukanaan tuomiin riskeihin ja sopeutumispolitiikan suunnitteluun. Muistio voi toimia materiaalina kohdentamaan tulevia […]