Suuntaviivoja Suomen sopeutumispolitiikan kehittämiseen

Sopeutumispolitiikan toimenpiteet tulee määrittää tutkittuun tietoon perustuvien ilmastoriskiarviointien pohjalta. Ilmastonmuutos aiheuttaa muutoksia ekosysteemeissä ja elinympäristöissä, joten ihmisten terveyden suojelun rinnalle nousee haaste elinympäristöjen ekologisesta tilasta huolehtimisesta. Vastuiden selventäminen valtion, kuntien ja yksityisen sektorin toimijoiden kesken auttaa politiikkatoimien suunnittelussa.

Ilmastonmuutos etenee nopeasti ja sopeutumista on edistettävä, vaikka muutosten voimakkuuteen ja tulevaisuuden kehityssuuntiin liittyy epävarmuuksia. Sopeutumispolitiikan avulla yhteiskunta varautuu ennakoivasti ilmastonmuutoksen vaikutuksiin. Muutokset Suomen luonnossa ovat merkittäviä – etenkin tunturiluonnossa muutos on erityisen nopeaa. Sopeutumisen ekologisesti kestävästä suunnasta ja yhteiskunnallisesta hyväksyttävyydestä olisi hyvä käydä laajaa keskustelua.

Julkaisun lisätiedot

Viittausohje: Suomen ilmastopaneeli. 2023. Suuntaviivoja Suomen sopeutumispolitiikan kehittämiseen. Suomen ilmastopaneelin julkaisuja 7/2023.

ISSN: 2737-0984
ISBN: 978-952-7457-26-9
DOI: https://doi.org/10.31885/9789527457269

Julkaistu CC BY 4.0 -lisenssillä